Upadłość konsumencka – co musisz o niej wiedzieć?

Upadłość konsumencka – co musisz o niej wiedzieć?

Udostępnij:

Czym jest upadłość konsumencka? Kiedy można ją ogłosić i jakie daje korzyści?

Upadłość konsumencka to konstrukt powstały w 2009 roku w polskim prawie upadłościowym, który umożliwia redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Innymi słowy, osoba mająca zaciągnięty kredyt, którego nie jest w stanie spłacić, bo np. uległa wypadkowi lub straciła pracę i nie może jej odzyskać, może ogłosić upadłość i dzięki temu tak pokierować swoim majątkiem, by móc w przyszłości zacząć normalnie funkcjonować. Chodzi tu przede wszystkim o to, by doprowadzić ostatecznie do oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie (czyli np. licytacja mieszkania dłużnika nie oznacza, że zostanie on pozbawiony dachu nad głową – syndyk zostawia mu pieniądze na pokrycie kosztów wynajęcia mieszkania na najbliższe dwa lata).

Po co ogłaszać upadłość konsumencką?

Po to, by móc wyrwać się ze spirali długów i zacząć normalnie żyć i funkcjonować. Po ogłoszeniu upadłości zatrzymane zostają naliczanie odsetek i działania komornicze. Sprzedażą majątku dłużnika zajmuje się syndyk, który jednak nie może sprzedać wszystkiego – musi zostawić dłużnikowi zabezpieczenie (np. pieniądze na wynajem mieszkania). Ustalony zostaje również plan spłat zadłużenia (które pozostanie po sprzedaży majątku dłużnika). Jeśli dłużnik będzie się należycie wywiązywał ze spłat, po 3 latach pozostała część zadłużenia może zostać umorzona.

Co bardzo ważne, poprawa sytuacji dłużnika nie powoduje zmian w naliczaniu spłat wobec wierzycieli. Innymi słowy, jeśli dłużnik znajdzie pracę i zacznie odnosić w niej sukcesy, będzie spłacał zadłużenie jak dotychczas (uniknie zatem sytuacji, że dodatkowe pieniądze z podwyżki i tak zostaną mu zabrane). Chodzi przede wszystkim o to, by człowiek stanął na nogi i zacząć żyć o własnych siłach (a nie jedynie po to, by spłacić długi).

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość, należy złożyć specjalny wniosek (od stycznia 2016 roku na specjalnym formularzu, który jeszcze jednak – stan na dzień 31 stycznia br. – nie został zaakceptowany).

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Od 2015 roku złożenie samego wniosku to koszt zaledwie 30 zł. Można również starać się o „pożyczkę” ze Skarbu Państwa na opłacenie kosztów całej procedury upadłościowej, która może sięgać kilku tysięcy złotych. Ma być ona spłacana z majątku dłużnika lub – w szczególnych wypadkach – nawet całkowicie darowana.

Upadłość konsumencka 2016 – zmiany

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszły kolejne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Jakie i co oznaczają one dla dłużników?

Nowelizacja ustawy niesie ze sobą trzy zmiany.

  • Upadłość może zostać ogłoszona na wniosek wierzyciela (do tej pory upadłość mógł ogłosić jedynie dłużnik). Wierzyciel ma prawo ogłosić upadłość, jeśli od dnia wykreślenia jej z właściwego rejestru nie upłynął rok. Może to oznaczać, że upadłość ogłoszona na wniosek wierzyciela będzie dla dłużnika niekorzystnym rozwiązaniem (jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, to może nie uzyskać pełnego oddłużenia – w efekcie, jeśli to wierzyciel zdąży złożyć wniosek wcześniej, dłużnik może nie mieć szans na oddłużenie). Poza tym nie wiadomo, który wniosek będzie liczyć się „bardziej”, jeśli oba wpłyną w tym samym terminie.
  • Upadłość można zgłosić już w dzień po zakończeniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (do tej pory trzeba było czekać rok – upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców).
  • Do zgłoszenia upadłości potrzebne jest złożenie specjalnego wniosku. Brak zgłoszenia w oparciu o wniosek jest błędem formalnym.
Poprzedni
Kategoryzacja, wymiary i analiza danych w SaldeoSMART
Następny
Jak wrzucić odsetki w koszty uzyskania przychodu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *