Nowości w programie

Nowości w programie

Nowa wersja SaldeoSMART 3.0

Nowa numeracja wersji SaldeoSMART niesie wiele technicznych usprawnień niewidocznych w aplikacji. Mamy również kilka użytecznych…

30 stycznia 2023
Zyta Rabka
Nowości w programie

Nowy Rok nowa wersja 2.80 SaldeoSMART

Na początku roku 2023 udostępniamy najnowszą wersję SaldeoSMART z ważną zmianą oczekiwaną przez naszych klientów.…

9 stycznia 2023
Zyta Rabka
Nowości w programie

Nowe funkcje w aplikacji mobile – wersja 1.23

W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy możliwość wystawiania faktur proforma oraz łatwiejsze przechodzenie między obsługiwanymi…

29 sierpnia 2022
Zyta Rabka