Krajowy System e-Faktur

SaldeoSMART jako jedno z pierwszych rozwiązań dla księgowych udostępnia połączenie z Krajowym Rejestrem e-Faktur. Sprawdź już teraz jak łatwo możesz korzystać z rządowego systemu w naszej aplikacji.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest Krajowy System e Faktur (KSeF)?

KSeF jest systemem teleinformatycznym, który pozwala m.in. na wystawianie, przechowywanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane będą zapisane w formie pliku elektronicznego (xml). Podatnik wystawi e-fakturę dzięki indywidualnemu kontu w systemie KSeF lub za pośrednictwem systemu finansowo-księgowego zintegrowanego z KSeF. Takim systemem, w pełni dostosowanym do zmian w prawie, dysponują np. użytkownicy SaldeoSMART.

Dlaczego z SaldeoSMART możesz czuć się pewnie?

W SaldeoSMART masz możliwość WYSTAWIANIA e-faktur zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów – z wszystkimi wymaganymi danymi.
PRZEŚLESZ e-faktury do Krajowego Rejestru e-Faktur bez konieczności dodatkowego logowania się do rządowego systemu.
Gwarantujemy bieżącą aktualizację aplikacji do wymogów Ministerstwa Finansów.
Pracując z SaldeoSMART możesz skupić się na swojej pracy, a my dostosujemy się do nowych przepisów.

Integracja z KSeF dla księgowych

Co zyskujesz dzięki pracy z SaldeoSMART?

Wysyłanie faktur do KSeF

Koniec z zagubionymi fakturami i brakiem płatności. Po wysłaniu faktury do KSeF masz pewność opłaty wystawionej faktury.

Zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów

Wszystkie faktury przesyłane do Krajowego Rejestru e-Faktur są wcześniej sprawdzone przez SaldeoSMART.

Status wysłanych faktur do KSeF

W przejrzysty sposób sprawdzisz na liście faktur status swojej faktury – czy jest w trakcie wysłania, przesłana do KSeF czy też odrzucona.

Krajowy Rejestr e-Faktur wprowadza wiele nowych rozwiązań m.in.:

 • nowa forma faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej zgodnie z wymogami Krajowego Rejestru e-Faktur (KSeF);
 • rozszerzeniu ulegnie ilość danych niezbędnych na fakturze w Krajowym Rejestrze e-Faktur;
 • automatyczna weryfikacja danych na fakturze ustrukturyzowanej w KSeF;
 • brak konieczności przesyłania na żądanie organów podatkowych jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA);
 • firma będzie zwolniona z posiadania i archiwizowania faktur;
 • szybszy zwrot VAT dla przedsiębiorców korzystających z KSeF – w 40 a nie jak dotychczas w 60 dni;
 • brak konieczności wystawiania duplikatu faktury.

Integracja z KSeF – zobacz jakie to proste!

Zapisz się na biuletyn KSeF

Otrzymaj bezpłatny dostęp do e-booka
i najnowszych materiałów na temat Krajowego Systemu e-Faktur.
Pierwszy artykuł otrzymasz w przeciągu 20 minut!

  Uzupełniając dane potwierdzam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną BrainSHARE IT Sp. z o.o.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt drogą mailową i telefoniczną w celu przedstawienia oferty oraz informacji związanej z produktami oferowanymi przez BrainSHARE IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres: marekting@saldeosmart.pl

  Czym jest faktura ustrukturyzowana?

  Faktura ustrukturyzowana to, innymi słowy, faktura wystawiona za pomocą platformy Krajowego Rejestru e-Faktur wraz z unikalnym numerem ID. Każda taka faktura musi być zgodna ze schematem struktury danych ustalonym przez Ministerstwo Finansów.
  Dowiedz się więcej o Krajowym Rejestrze e-Faktur (klik).

  Wystawianie i archiwizowanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF

   

  Zgodnie z przepisami, faktury ustrukturyzowane to faktury, które będą wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (ustawa o VAT, art. 2, pkt 32a). Ministerstwo Finansów zapewnia, że e-faktury ułatwią życie przedsiębiorcom, bo m.in. usprawnią rozliczanie obrotu między firmami. Z pewnością faktura nie zginie i nie będzie problemu z jej dotarciem do odbiorcy. E-faktura będzie dostępna w bazie prowadzonej przez Ministerstwo. Zniknie również obowiązek przechowywania faktur wystawionych w KSeF. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie przez 10 lat.
   

  Bądź gotowy na nowe wyzwania z SaldeoSMART

  Stała aktualizacja aplikacji

  Nasz zespół czuwa, aby na bieżąco dostosowywać aplikację SaldeoSMART do zmian wprowadzanych przez organy rządowe. Nie dotyczy to tylko Krajowego Rejestru e-Faktur, ale również wszelkich zmian istotnych dla księgowości. 

  Eksperci SaldeoSMART

  SaldeoSMART to eksperci od elastycznego i szybkiego wdrażania nowych funkcjonalności w księgowości. Czuwamy nad zgodnością aplikacji z prawem, ale również nad jej użytecznością dla wszystkich naszych klientów. 

  Krajowy System E-Faktur a inne systemy

  Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy KSeF, a PEF oraz KSeF i EDI? Sprawdźmy!

  KSeF a PEF

  Warto pamiętać, że faktury ustrukturyzowane już występują w obrocie gospodarczym. To faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych. Można je wystawiać za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Tego typu faktury elektroniczne nie obowiązują w relacjach między przedsiębiorcami. Używane są tylko w transakcjach z udziałem jednostek administracji publicznej (np. samorządami terytorialnymi, szkołami, szpitalami).

  KSeF a EDI

  EDI (ang. Electronic Data Interchange), czyli Elektroniczna Wymiana Danych pozwala na elektroniczną wymianę dokumentów oraz faktur pomiędzy partnerami biznesowymi. Rozwiązania EDI są tworzone i dostarczane przez komercyjne firmy (nie przez państwo, jak to jest w przypadku KSeF). Korzystając z komercyjnej platformy EDI można odbierać i wystawiać faktury z KSeF.

  Najczęściej zadawane pytania

  KSeF – obowiązkowy czy dobrowolny?

  Obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych zostało zatwierdzone przez KE 30 marca 2022 roku. Chociaż system KSeF został oficjalnie oddany do użytku już 1 stycznia 2022 roku, korzystanie z możliwości wystawiania ustrukturyzowanych faktur jest jeszcze dobrowolne. KSeF ma być obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku, a dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT od 1 stycznia 2025 roku.

  Jak wystawić fakturę w KSeF?

  Sam system wystawiania e-Faktur działa bezpośrednio na platformie Ministerstwa Finansów. Od strony technicznej faktury ustrukturyzowane, czyli takie, które można wystawić za pośrednictwem KSeF, mają format xml. Jest on w pełni kompatybilny ze wzorami z Centrum Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (dostępnym na platformie ePUAP). Czy dla osób, które dotychczas korzystały z niezależnych programów księgowych, oznacza to konieczność zmiany metody pracy? Niekoniecznie! Najlepsze aplikacje księgowe od stycznia są zintegrowane z systemem KSeF, dzięki czemu migracja faktur z jednego, znanego już dobrze systemu do bazy Ministerstwa Finansów odbywa się automatycznie i nie wymaga od księgowych dodatkowych czynności.

  Czy do wystawiania faktur w KSeF wymagany jest podpis elektroniczny?

  Podpis elektroniczny nie jest wymagany. TOKEN przypisany do podatnika/podmiotu uprawnionego będzie jedną z metod uwierzytelnienia osoby korzystającej z systemu KSeF. Użytkownik będzie mógł również używać profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz pieczęci kwalifikowanej by podpisać fakturę w KSeF.

  Czy w KSeF można wystawić fakturę proforma?

  W KSeF nie można wystawiać faktur proforma.

   - 
  Ukrainian
   - 
  uk
  Xhosa
   - 
  xh
  Polish
   - 
  pl