Certyfikacja zawodu księgowego – wszystko, co musisz wiedzieć

Udostępnij:

Pięć lat temu Ministerstwo Finansów zderegulowało proces usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmiana ta miała spowodować wzrost zainteresowania prowadzeniem ksiąg, spadek cen usług oraz kontrolę ich jakości przez realia rynkowe.

Niestety, nie udało się osiągnąć wszystkich programowych celów. Co więcej, jednym z założeń deregulacji było wówczas przejęcie procesu certyfikacji przez instytucje rynkowe. W praktyce wygląda to tak, że licencje i certyfikaty przestały wzbudzać zaufanie, a jakość usług księgowych zaczęła spadać.

Od lipca do września 2018 roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące jakości usług księgowych. Na podstawie wyników podjęto decyzję o opracowaniu nowej metody certyfikacji. Będzie ona m.in. zobowiązywała osoby prowadzące biura rachunkowe do aktualizacji stanu swojej wiedzy zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie.

Nowy projekt legislacyjny ma być dostosowany do wprowadzonego niedawno Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Certyfikacja zawodu księgowego a kondycja usług księgowych

Motorem do propozycji działań w zakresie powrotu do uregulowania zawodu księgowego były wyniki badania ankietowego. Odpowiedzi jasno wskazały, że zarówno osoby świadczące usługi księgowe, jak i klienci biur rachunkowych, mają negatywny stosunek do wprowadzonych pięć lat temu zmian.

Respondenci najbardziej zwrócili uwagę na takie aspekty związane z kondycją usług księgowych, jak:

  • Niezadowolenie z jakości świadczonych usług
  • Wzrost liczby osób niekompetentnych, bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu ksiąg
  • Duża liczba błędów popełnianych przez osoby bez certyfikacji, czego konsekwencje ponoszą głównie przedsiębiorcy
  • Spadek prestiżu zawodu księgowego
  • Wzrost ryzyka związanego z poprawnością i rzetelnością dokonywanych wyliczeń (spadek zaufania).

Jednocześnie nie zabrakło również głosów, które opowiadały się za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy. Tutaj ankietowani zwrócili z kolei uwagę na wzrost konkurencyjności na rynku, a co za tym idzie, weryfikację jakości świadczonych usług przez mechanizmy rynkowe.

współczesny księgowy Współczesny księgowy, czyli o tym jak zmieniła się praca w księgowości?

Certyfikacja zawodu księgowego a deregulacja zawodu

Prace nad powrotem do certyfikacji zawodu księgowego wymagają dokładnej analizy rynku oraz szerokich konsultacji społecznych. Niemniej jednak już dziś wiadomo, że Ministerstwo Finansów nie wycofa się ze swojej propozycji.

Niepokojące wnioski płynące z przeprowadzonej ankiety rzuciły światło na problem braku wystarczającej wiedzy i kompetencji wśród osób dokonujących rozliczeń rachunkowych. Cierpi na tym cała branża, w której pracuje przecież mnóstwo certyfikowanych i doświadczonych specjalistów.

Największym problemem wydaje się być nie sam brak certyfikatu, a bagatelizowanie zmian w prawie i procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby świadczące usługi rachunkowe. Paradoksalnie, spadek cen za usługi księgowe wykonywane nierzetelnie może słono kosztować przedsiębiorców, na których fiskus nałoży sankcje za np. zaległości podatkowe.

Certyfikacja zawodu księgowego – oczekiwania

Jakie są oczekiwania specjalistów i klientów biur rachunkowych odnośnie powrotu certyfikacji? Przede wszystkim ustawowe zobowiązanie osób zajmujących się świadczeniem usług księgowych do podnoszenia kwalifikacji oraz aktualizowania wiedzy w oparciu o bieżące zmiany w prawie podatkowym.

Wprowadzenie certyfikatów umożliwiłoby weryfikację kompetencji i profesjonalizmu specjalistów. W tym momencie nie jest to możliwe na etapie rozpoczynania współpracy z danym biurem. Co więcej, ankietowani opowiedzieli się również za rozwiązaniem, w którym certyfikaty wymagałyby odnowienia np. po 5 latach. Wówczas warunkiem jego utrzymania byłoby ponowne zdanie egzaminu.

Źródło: Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Ministerstwo Finansów

Poprzedni
Podsumowanie aktualizacji w drugim kwartale 2019 r. w Panelu Firmy
Następny
5 argumentów dla szefa, że czas na elektroniczny system obiegu dokumentów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *