Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku. Podstawowym założeniem systemu jest wystawianie, przesyłanie i archiwizowanie faktur ustrukturyzowanych. Dzięki SaldeoSMART będziesz mógł wysyłać i odbierać e-faktury w jednym miejscu.

Dlaczego z SaldeoSMART możesz czuć się pewnie?

W SaldeoSMART otrzymasz możliwość WYSTAWIANIA e-faktur zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów – z wszystkimi wymaganymi danymi.
PRZEŚLESZ e-faktury do Krajowego Rejestru e-Faktur bez konieczności dodatkowego logowania się do rządowego systemu.
Gwarantujemy bieżącą aktualizację aplikacji do wymogów Ministerstwa Finansów.
Pracując z SaldeoSMART możesz skupić się na swojej pracy, a my dostosujemy się do nowych przepisów.

Krajowy Rejestr e-Faktur wprowadza wiele nowych rozwiązań m.in.:

  • nowa forma faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej zgodnie z wymogami Krajowego Rejestru e-Faktur (KSeF);
  • rozszerzeniu ulegnie ilość danych niezbędnych na fakturze w Krajowym Rejestrze e-Faktur;
  • automatyczna weryfikacja danych na fakturze ustrukturyzowanej w KSeF;
  • brak konieczności przesyłania na żądanie organów podatkowych jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA);
  • firma będzie zwolniona z posiadania i archiwizowania faktur;
  • szybszy zwrot VAT dla przedsiębiorców korzystających z KSeF – w 40 a nie jak dotychczas w 60 dni;
  • brak konieczności wystawiania duplikatu faktury.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to, innymi słowy, faktura wystawiona za pomocą platformy Krajowego Rejestru e-Faktur wraz z unikalnym numerem ID. Każda taka faktura musi być zgodna ze schematem struktury danych ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

 

Dowiedz się więcej o Krajowym Rejestrze e-Faktur (klik).

Z SaldeoSMART spokojnie podążaj za zmianami

W SaldeoSMART zawsze czuwamy nad zgodnością aplikacji z najnowszymi przepisami.  Już we wrześniu rozpoczęliśmy intensywne prace związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Zaprojektowaliśmy wiele nowych funkcji dla naszych użytkowników. Będziemy je wdrażać systematycznie w momencie udostępniania integracji po stronie Ministerstwa Finansów.

Stała aktualizacja aplikacji

Nasz zespół czuwa, aby na bieżąco dostosowywać aplikację SaldeoSMART do zmian wprowadzanych przez organy rządowe. Nie dotyczy to tylko Krajowego Rejestru e-Faktur, ale również wszelkich zmian istotnych dla księgowości. 

Eksperci SaldeoSMART

SaldeoSMART to eksperci od elastycznego i szybkiego wdrażania nowych funkcjonalności w księgowości. Czuwamy nad zgodnością aplikacji z prawem, ale również nad jej użytecznością dla wszystkich naszych klientów.