Przeznaczony do optymalizacji i automatyzacji procesów w biurze