Nowa definicja wolnych zawodów, czyli ryczałt dla księgowych

Udostępnij:

Specjalistyczne wykształcenie, duża odpowiedzialność i samodzielność – to tylko kilka wymogów, które należy spełnić, aby znaleźć się w gronie osób wykonujących wolny zawód. Od 1 stycznia 2021 roku tak zwana lista wolnych zawodów powiększy się o kolejne profesje. Zmiana stanie się odczuwalna między innymi dla księgowych, doradców podatkowych czy biegłych rewidentów, ponieważ będą mogli skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany, publikując projekt ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jakie są cele tych zmian? Głównie zwiększenie atrakcyjności rozliczenia oraz rozszerzenie grupy podatników, którzy z nich skorzystają. Modyfikacje będą polegały na:

  • usunięciu z wyżej wymienionej ustawy wykazu usług, których świadczenie wyłączało dotąd podatników z możliwości skorzystania z ryczałtu, m.in. księgowych czy tłumaczy
  • podniesieniu limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat podatku
  • dostosowaniu ustawy o ryczałcie do przepisów dotyczących PIT
  • obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Kto skorzysta z rozwiązania?

Według projektu ustawy do grupy wolnych zawodów zaliczeni będą m.in: księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, lekarze, tłumacze, psychologowie, inżynierowie budowlani czy architekci. Za wolny zawód uważana będzie też działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Dotychczas bowiem, w ramach obowiązującego prawa, nie można było zakwalifikować działalności na rzecz tych podmiotów do tej kategorii.

Ponadto, nowelizacja zakłada, że z tej formy opodatkowania skorzystają osoby osiągające przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. A co w przypadku podatników osiągających przychody do 25 000 euro i opłacających zaliczki kwartalnie? W ich przypadku limit ma wzrosnąć do 200 000 euro.

Niższa stawka należności

Istotne zmiany obejmą też stosowane obecnie stawki ryczałtu. Dotychczas przepisy określały ich 7 dla poszczególnych przychodów, czyli 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Zmiany sprawią, że obowiązujące stawki zostaną przyporządkowane do najnowszej wersji listy wolnych zawodów. Dodatkowo, do przepisów zostanie dodana kolejna stawka, zatem łącznie będzie ich 8.

Zgodnie z projektem ustawy, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących wolne zawody miałaby zostać obniżona z 20% do 17%.

Z punktu widzenia osób wykonujących wolne zawody to dobra wiadomość, ponieważ kwalifikują się oni do niższej stawki. Dodatkowo, taki sposób rozliczenia jest mniej skomplikowany, co również stanowi korzyść dla części przedsiębiorców.

Poprzedni
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – bezpieczna praca w domu
Następny
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – cyberprzestępczość finansowa

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *