Nadchodzi SLIM VAT 3 – co tym razem zmieni się w ustawie o VAT?

Udostępnij:

Kolejne zmiany? Już za rogiem! 26 sierpnia 2022 roku zakończyły się konsultacje publiczne i ostatnie uzgodnienia międzyresortowe. Modyfikacje przepisów prawa podatkowego, nazwane SLIM VAT 3, tym razem mają przynieść podatnikom szereg ułatwień. Jest to projekt legislacyjny, który zapewnia jeszcze lepszą zgodność z regulacjami unijnymi. Sprawdzamy, jakich zmian możemy oczekiwać.

Od kiedy SLIM VAT 3?

Efektem prac legislacyjnych nad większą transparentnością w rozliczaniu, naliczaniu i odliczaniu VAT-u jest szereg zmian podatkowych. Proponowana przez rząd data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2023 roku. Jednak niektóre ze zmian wskazanych w projekcie będą miały inny, późniejszy termin obowiązywania.

Co ciekawe, pierwotnie zapisy SLIM VAT 3 miały wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 roku. Resortowi nie udało się jednak sfinalizować wszystkich niezbędnych formalności – stąd decyzja o zmianie terminu.

Uproszczenia w rozliczeniach VAT. Co się zmieni?

Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie dość obszernych modyfikacji. Wiele z nich przemawia na korzyść podatników. Podwyższenie limitów sprzedaży u małych podatników, uproszczone zasady fakturowania, wprowadzenie e-paragonów… To tylko kilka z wielu udogodnień, których można spodziewać się już niebawem.

Podwyższenie limitu sprzedaży z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro

Zwiększenie limitów wartości sprzedaży realizowanych przez małych podatników oznacza dla właścicieli firm uzyskanie możliwości kwartalnego rozliczania VAT-u  i prawo do skorzystania z tzw. metody kasowej.

Koniec z fakturą VAT przy odliczeniu podatków naliczonych

Przedsiębiorcy już nie będą zobowiązani do dokumentowania faktury dotyczącej WNT w terminie 3 miesięcy od chwili powstania obowiązków podatkowych, ale mimo tego nadal będą mogli odliczyć naliczony podatek z tytułu przeprowadzonej transakcji. Dla przypomnienia – WNT jest tzw. Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towaru. Ostatnie zmiany w regulacjach dotyczących WNT były modyfikowane przez poprzednią wersję projektu Ministerstwa Finansów, czyli SLIM VAT 2.

Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Brak konieczności stresującego oczekiwania na fakturę od kontrahenta i zniesienie problematycznej kontroli terminu jej otrzymania. Do tej pory jest to niezbędne do zgodnego z przepisami ujęcia VAT-u związanego z WNT.

Prostsza Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

Dzięki planowanym zmianom SLIM VAT 3 prostsze mają stać się również korekty związane z WDT. Dla importerów jest to bardzo ważne. Teraz nawet przy problemach z terminowym otrzymaniem dokumentów potwierdzających WDT (które uprawniają do zerowego VAT-u) możliwe będzie wykonanie korekty nie za okres, w którym dostawa została zrealizowana, lecz za okres,  w którym powstał obowiązek podatkowy.

Łagodniejsze sankcje VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-935/19) i koniecznością legislacji przepisów związanych z sankcjonowaniem podatników VAT, projekt ustawy ma umożliwiać organom kontrolnym większą dowolność w ustalaniu wysokości sankcji (ale na korzyść podatnika). Do tej pory automatycznie stosowano rozwiązania w zakresie 20% sankcji i to bez względu na charakter wykroczenia czy też nieumyślnego błędu przedsiębiorcy. SLIM VAT 3 ma je zmniejszyć.

Kursy walutowe dla faktury-korekty – większa transparentność

Resortowy projekt ma również ukrócić możliwość różnej interpretacji w stosowaniu kursu przeliczeniowego dla korekty-faktury wystawionej w walucie obcej. Według zapisów SLIM VAT 3 podatnik przy wystawianiu korekty będzie mógł stosować kurs przeliczenia waluty obowiązujący w chwili wystawienia faktury VAT i to bez związku z przyczyną wykonania korekty.

Uproszczenie w zakresie fakturowania – zaliczka bez faktury

Do bardzo ważnych i z całą pewnością ułatwiających życie zmian można zaliczyć zniesienie obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Będzie to miało miejsce pod warunkiem otrzymania części lub całości zapłaty w tym samym miesiącu rozliczeniowym, w którym podatnik wykonał pracę, usługę i inne czynności, za które otrzymał przedmiotową opłatę. Po wprowadzeniu w życie zmian można będzie wystawić po prostu jedną zbiorczą fakturę.

Co jeszcze czeka podatników?

SLIM VAT 3 dotyka również innych obszarów aktualnych przepisów Ustawy o VAT.  “Uszczuplony” VAT w wersji trzeciej ma też dotyczyć:

  • Podniesienia progów kwotowych przewidzianych dla zaokrąglenia wskaźnika proporcji do 100% (z 500 do 10 000 złotych!!!).
  • Wprowadzenia możliwości zrezygnowania z konieczności wystawienia korekty, gdy różnica między proporcją nie wynosi więcej niż 2 pp.
  • Rozszerzenia uprawnień do zwolnienia z VAT-u wśród przedsiębiorców prowadzących usługi zarządzające funduszami.
  • Wyznaczenia jednego organu do wydawania wiążących informacji: WIA, WIP, WIT oraz WIS.
  • Szybszego, 15-dniowego termin zwrotu VAT (dotyczyć będzie przedsiębiorców będących podatnikami bezgotówkowymi).

Wisienką na torcie niech będzie zniesienie obowiązku drukowania raportów fiskalnych. Teraz każdy podatnik, który posiada kasę fiskalną, jest zobowiązany do cyklicznego wykonywania wydruków z urządzenia. Po wejściu w życie zmian można będzie się z tym pożegnać – pod warunkiem zastosowania kasy online (również wirtualnej).

Prawdopodobnie bliżej końca 2022 roku dowiemy się więcej na temat szczegółowych dat związanych z wprowadzeniem poszczególnych przepisów. Nie ulega jednak wątpliwości, że SLIM VAT 3 będzie tym razem zwiastunem dobrych zmian.

Product Marketing Manager SaldeoSMART. Zajmuje się dopasowaniem produktu do oczekiwań rynku i komunikacją produktową do klientów. Lubi poznawać nowe technologie i aplikacje. Nie straszny jej ironiczny humor.
Poprzedni
Jak odliczyć straty spowodowane zatruciem Odry?
Następny
Eksperci o technologiach w biurze rachunkowym – pytania i odpowiedzi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *