Mały ZUS

Mały ZUS – kto skorzysta na nowej ustawie?

Udostępnij:

Nowy rok zawsze zwiastuje zmiany w prawie podatkowym – tym razem najgorętszym tematem na początku stycznia był tzw. mały ZUS i zasady jego obliczania. Choć ustawa weszła już w życie, a czas na zgłoszenie chęci do korzystania z nowego rozwiązania minął 8 stycznia, temat nowej ulgi dla przedsiębiorców wciąż wzbudza wiele kontrowersji.

Mały ZUS stworzony został z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą, których przychody za zeszły rok nie przekraczają trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli – idąc za danymi z 2018 roku – 63 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy nie osiągający wysokich zysków nie będą musieli już pokrywać zbyt wysokich składek za ubezpieczenia społeczne (jak dotąd ponad 1200zł). Nowe rozwiązanie wprowadza bowiem składki, których wysokość jest bardziej proporcjonalna do uzyskanych przychodów.

Mały ZUS – jakie warunki trzeba spełnić?

Mikro i mali przedsiębiorcy od dawna oczekiwali na wprowadzenie tej zmiany. Nic w tym dziwnego, wszak od stycznia składki na ubezpieczenia społeczne nie będą już  zagrażać płynności finansowej tych najmniejszych biznesów. Co więcej, ustawodawca liczy również na ograniczenie procederu zawieszania działalności po zakończeniu okresu tzw. preferencyjnych składek ZUS, a także na zminimalizowanie aktywności w szarej strefie.

Co najważniejsze, zgodnie z nową ustawa obniżeniu ulegają wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, a więc emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega zmianie!

Termin na zgłoszenie do ZUS chęci skorzystania z nowej ulgi minął 8 stycznia. Wystarczyło zawiadomić urząd o zmianie tytułu ubezpieczenia i poinformować o sumie przychodów z prowadzonej działalności za poprzedni rok.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali “mały ZUS”, musieli spełniać kilka warunków:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych przez okres nie krótszy niż 60 dni
  • osiągnąć roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności nie większy niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku
  • w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej – nie korzystać ze zwolnienia z VAT
  • nie prowadzić innej działalności pozarolniczej w poprzedzającym roku kalendarzowym

Z małego ZUS-u nie skorzystali również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w okresie krótszym niż 2 lata i wciąż rozliczają się na zasadach preferencyjnych – właściciele tych firm będą mogli zmienić tytuł ubezpieczenia po ustaniu okresu ulgi składkowej.

Mały ZUS a limit czasowy

Okres, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych, jest jednak ograniczony i wynosi 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym czasie składki opłacane będą od najniższej podstawy wymiaru lub od kwoty wyższej.

Warto pamiętać, że wysokość płaconych składek będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość wszystkich świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, a zatem zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński. Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą odprowadzane w pełnej wysokości!

Obliczanie składek

Aby ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wystarczy najpierw podzielić roczny przychód z działalności przez liczbę dni kalendarzowych, pomnożyć przez 30, a następnie jeszcze raz pomnożyć uzyskany wynik przez współczynnik ogłaszany rokrocznie przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim ( w roku 2019 wynosi on 0,5083).

Otrzymana podstawa (zaokrąglona w górę lub w dół w zależności od tego, czy końcówka 0,5 gr jest wyższa bądź niższa) nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w styczniu danego roku ani też przekraczać pułapu 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Beneficjenci tak obliczonej składki będą zobowiązani do przekazywania w deklaracji rozliczeniowej informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek, a także – na żądanie ZUS – do przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni od dnia wezwania.

Poprzedni
TOP 10 wpisów na Blogu SaldeoSMART w 2018 roku
Następny
7 zalet elektronicznego archiwum dokumentów kadrowych

Komentarze (1)

  1. Biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej

    Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę jakie tak naprawdę jakie konsekwencje przyniosła nowelizacja ustawy o małym ZUSie. Dlatego bardzo przydatne są tego typu artykułu napisane w sposób zrozumiały.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *