Zmiany w podatkach CIT i rozliczeniach zagranicznych

Udostępnij:
0
(0)

Nowa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – jeżeli jej projekt w całości zostanie zaakceptowany – ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Kolejne zmiany w podatkach obejmują między innymi odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego oraz ich modyfikację. Ale nie tylko! Zobacz, na co jeszcze powinni nastawić się polscy przedsiębiorcy.

To już oficjalne projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów w czerwcu 2022 roku pojawił się nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Sekretarz Stanu Artur Soboń. Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest III kwartał 2022 roku.

Zmiany w podatkach od osób prawnych to duża strata finansowa dla MF

W trakcie opracowywania projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym poddano ocenie ewentualny przyrost lub ubytek dochodów sektora Ministerstwa Finansów. Aktualne zmiany, według OSR (Oceny Skutków Regulacji), mają przynieść tym razem nie zysk, a stratę w wysokości 1,6 mld złotych (założenia szacunkowe w 2023 roku). Oznacza to, że skoro MF odnotowuje spadek, to w kieszeni podatników zostanie więcej.

Najważniejsze zmiany w CIT i rozliczeniach zagranicznych

Pakiet zmian jest bardzo obszerny, część z nich opisaliśmy już na naszym blogu. Do najistotniejszych modyfikacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć można np.:

 • Odroczenie i zmianę wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.
 • Udostępnienie alternatywnego sposobu obliczania podstawy opodatkowania.
 • Zwolnienie z obowiązywania aktualnych przepisów ustawy CIT od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
 • Znaczące zmiany w samej budowie podatku zmiana sposobu wyliczania  podatku, zwiększenie wskaźnika rentowności (do 2%).
 • Rezygnację z dotychczasowej, kwartalnej aktualizacji danych podatnika. Według nowych przepisów będzie wykonywana raz w roku.
 • Zwiększenie grupy podatników, którzy mogą być wyłączeni z opisanego podatku o np. spółki komunalne, podatników, których firmy są postawione w stan upadłości lub są w likwidacji itp.
 • Zmianę w przepisach opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.
 • Doprecyzowanie zasad dotyczących 50% przychodów podmiotów powiązanych, a także ich przenoszenia na inne podmioty (min. 10%).
 • Pakiet zmian dotyczących CFC (zagranicznych jednostek kontrolowanych).
 • Zakończenie problemów z podwójnym (a nawet wielokrotnym) opodatkowaniem, które miało miejsce w wypłatach dywidend.
 • Większą transparentność dotychczasowych warunków preferencyjnych stawek podatkowych w kraju zarządu przedsiębiorstwa, kraju jego zarejestrowania lub położenia podmiotów powiązanych.
 • Zmiany w podatku VAT podatku u źródła (z wyłączeniem nabycia akcji, praw i obowiązków w podmiotach niezwiązanych bezpośrednio z podatnikiem).
 • Modyfikację zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (zwiększenie limitu kwoty wyłączenia do 3000 000 złotych).
 • Duże zmiany PSH (polskich spółek holdingowych), w tym np. zwiększenie liczby katalogu form prawnych spółki holdingowej, umożliwienie korzystania ze zwolnienia dla Polskiej Strefy Inwestycji, uzyskanie prawa do zwolnienia z CIT dywidend (Dyrektywa Parent Subsidiary), a także zwiększenie o 5% zwolnienia z dywidend (osiąga poziom 100%).
 • Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie (zmiany w zakresie ustawy z 29 października 2021 r., czyli Polski Ład – zmiany w podatkach)
 • Zmiany w estońskim CIT. Tutaj zmianie ulegnie wiele kwestii sposób obliczania dochodów z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zmiana terminów składania zawiadomień ZAW-RD, zmiana zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu korekty wstępnej, a także zmiany w terminach spłaty podatku od dochodu z przekształcenia.

Modyfikacji i doprecyzowań jest więcej, niemniej wymienione można uznać za najistotniejsze. Z pełnym pakietem zmian można zapoznać się w projekcie ustawy, który jest udostępniony w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

To jednak nie wszystkie modyfikacje! Zmiany przepisów dotyczące rajów podatkowych i PGK

Zmianom ulegną również przepisy art 11. Ustawy o CIT, regulujące dokumentację TP, która jest wymagana podczas transakcji z tzw. rajami podatkowymi. Rząd planuje modyfikacje obowiązków dokumentacyjnych w transakcjach z rajami, zwolnienie z domniemania miejsca rezydencji w raju podatkowym, zwiększenie progów dla pośrednich oraz bezpośrednich transakcji krajowych, których przekroczenie powodowało do tej pory powstanie obowiązku podatkowego.

MF przygotowało również wiele modyfikacji dotychczasowych przepisów dotyczących spółek PGK, które były w jego ocenie niedoprecyzowane. Dotyczy to w szczególności zapisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK (to też zmiany w zakresie ustawy z 29 października 2021 r., czyli Polski Ład – zmiany w podatkach). W projekcie ustawy ujęto również doprecyzowanie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek odprowadzanych na Fundusze (Pracy, Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), a także składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika.

Jak widać, rewolucja prawa podatkowego w Polsce przysporzyła wielu trudności prawo-finansowych podatnikom i dodatkowej pracy Ministerstwu Finansów. Opisany w artykule projekt jest już kolejną, bardzo dużą zmianą w podatkach w tym roku, jednak na jej wejście w życie należy jeszcze poczekać przynajmniej do stycznia 2023 roku.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Product Marketer SaldeoSMART. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doświadczona managerka z certyfikatem Prince2, która specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i marketingiem produktowym. Na co dzień zajmuje się dopasowaniem produktu do oczekiwań rynku i efektywną komunikacją SaldeoSMART do klientów. Pasjonują ją nowe technologie i aplikacje. Nie stroni od wysiłku fizycznego i dźwigania kilogramów zwłaszcza w martwym ciągu.
Poprzedni
Elektroniczny obieg faktur w firmie – czy warto go wprowadzić?
Następny
Język ukraiński i widok danych kontrahenta – aktualizacja 2.74

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *