Zatrudnianie cudzoziemców – jakie zmiany czekają nas w 2018 roku?

Udostępnij:
0
(0)

Kiedy brakuje rąk do pracy, polscy przedsiębiorcy szukają siły roboczej poza granicami kraju. Zatrudnianie cudzoziemców to popularny sposób na uzupełnienie kadrowych braków w przypadku prac sezonowych i fizycznych, które cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród polskich robotników.

Podstawa prawna

Już od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe zmiany, które wpłyną na poprawę warunków pracy w przypadku cudzoziemców z wszystkich państw spoza UE i EOG. Nowa ustawa ma na celu zachęcenie obcokrajowców do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Czy problem z brakiem chętnych do pracy rozwiąże się już w przyszłym roku?

Celem nowych regulacji jest przede wszystkim dopasowanie obowiązującej ustawy do wymogów unijnej dyrektywy 2014/36/UE. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedur wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców.

Co się zmieni?

Dotychczas za proces wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców odpowiedzialny był wojewoda, który taki dokument mógł wystawić na okres maksymalnie trzech lat. Nowy projekt ustawy z 13 kwietnia 2017 roku wprowadza dwa nowe zezwolenia. Za ich wydanie odpowiedzialny będzie starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Mowa tutaj o zezwoleniach na pracę sezonową, obejmujących okres dziewięciu miesięcy, oraz na pracę krótkoterminową – na okres sześciu miesięcy.

Co najważniejsze, dotychczas tylko obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Rosji mieli prawo ubiegania się o pozwolenie na pracę sezonową w Polsce. Od 1 stycznia 2018 roku do grona uprawnionych do otrzymania tego dokumentu dołączą również obywatele wszystkich państw trzecich. Będzie to jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych dzięki zmianie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców na terytorium RP.

Praca sezonowa

Tak jak w przypadku pozostałych zezwoleń, również i to na wykonywanie pracy sezonowej podlegać będzie pewnym obostrzeniom. Służy to przede wszystkim zapewnieniu godziwych warunków pracy zatrudnionym cudzoziemcom.

  • Wysokość wynagrodzenia określonego w zawartej z obcokrajowcem umowie nie będzie mogła być niższa od wynagrodzenia innych pracowników, którzy w tym samym czasie wykonują pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
  • Przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemca będzie musiał złożyć specjalne oświadczenie starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych poprzez rejestr osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Co więcej, pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków przez starostę będą mieli Ci cudzoziemcy, którzy już pracowali dla danego przedsiębiorcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Pracownicy tymczasowi Przeczytaj o czym warto pamiętać po czerwcowej nowelizacji przepisów dotyczących pracy tymczasowej

Po wydaniu zezwolenia

Zezwolenie na pracę sezonową będzie zawierało wszystkie informacje związane z pobytem cudzoziemca na terenie Polski, czyli:

  • dane pracodawcy,
  • najniższe wynagrodzenie,
  • wymiar czasu pracy,
  • okres ważności dokumentu.

Takie zezwolenie może zostać przedłużone w celu wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego lub innego pracodawcy.

Najważniejsze zmiany w polskim prawie, które ułatwią cudzoziemcom znalezienie pracy po 1 stycznia 2018 roku to:

  • wydłużenie możliwości pracy sezonowej z sześciu do dziewięciu miesięcy,
  • wprowadzenie zezwolenia wielosezonowego na okres 3 lat,
  • przekazanie powiatowym urzędom pracy obowiązków związanych z pracą sezonową.

Czy nowy projekt ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rzeczywiście spełni swoje zadanie i rozwiąże problem braku chętnych rąk do pracy?

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Konferencja dla księgowych „Trendy w księgowości okiem SaldeoSMART”
Następny
Aktualizacja – sufiksy w numeracji faktur oraz dodawanie wydatków na podstawie dokumentów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *