Przegląd zmian w podatkach maj-wrzesień 2019 r.

Udostępnij:
0
(0)

W maju br. minął rok od wdrożenia w naszym kraju RODO. Choć nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych budziły wiele obaw i długo były wśród przedsiębiorców tematem numer jeden, to zmiany w przepisach podatkowych, które nastąpiły później skierowały uwagę na zupełnie inne kwestie. Przygotowaliśmy przegląd zmian z ostatnich kilku miesięcy, które naszym subiektywnym zdaniem są najważniejsze.

Przegląd zmian w podatkach, czyli o czym należy wiedzieć

Zerowy PIT dla młodych od sierpnia 2019 r.

Nasz przegląd zmian rozpoczynamy od informacji o PIT 0%. Zwolnienie z PIT obejmuje przychody podatników do 26. roku życia uzyskane z tytułu pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli zarobki przekroczą tę kwotę, to nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, tj. 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować od sierpnia do grudnia. Ulga weszła w życie 1 sierpnia br. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia, niezależnie od liczby umów czy liczby płatników.

PIT 0% - konsekwencje dla działów HR i księgowości PIT 0% – jakie konsekwencje dla działów HR i księgowości niesie jego wprowadzenie?

Zmiany w VAT nie zwalniają tempa

Już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, że podatek od towarów i usług to, z uwagi na częste zmiany, główny bohater szkoleń dla księgowych i doradców podatkowych. W nowelizacji ustawy o VAT z 12 kwietnia 2019 r. dotychczasowe dwa rejestry podatników zostały zastąpione jednym wykazem informującym o aktualnym statusie (czynny, zwolniony lub przywrócony). W wykazie znajdują się numery rachunków bankowych (i SKOK) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ważna nowością jest to, że od przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty tylko te płatności powyżej 15 tys. zł, które zostaną dokonane przelewem na rachunek znajdujący się na białej liście VAT. Zmiany mają przyczynić się do uszczelnienia VAT oraz zminimalizowania ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

biała lista podatnikow Przeczytaj o nowelizacji, która wprowadziła nowy rejestr podatników – tzw. białą listę VAT

W wyniku apelu organizacji pracodawców, którzy domagali się wydłużenia vacatio legis dla przepisów o mechanizmie podzielonej płatności (MPP), nowe przepisy wejdą w życie w listopadzie br., a nie we wrześniu, jak pierwotnie zakładano. Przedsiębiorcy zyskają więc dwa miesiące, aby przygotować się do zmian w rozliczeniach oraz w systemach finansowo-księgowych. Nowy mechanizm ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom w VAT oraz chronić nabywców towarów lub usług, szczególnie w tzw. branżach wrażliwych.

Jak informuje resort finansów, obowiązkowy MPP w pierwszej kolejności będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. Przewidziane w nowelizacji przepisy o split payment, obniżonej stawce VAT na e-booki i e-prasę oraz wiążącej informacji stawkowej (określającej prawidłową stawkę VAT dla danego towaru i usługi oraz zapewniającej ochronę dla podatnika, który ją prawidłowo stosuje), mają wejść w życie 1 listopada tego roku. Nowy system stawek VAT będzie stosowany od 1 kwietnia 2020 r.

Karnety medyczne i sportowe jako koszt pracodawcy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w lipcu korzystną dla podatników interpretację dotyczącą zaliczania do firmowych kosztów podatkowych wydatków na zakup pakietów medycznych i karnetów sportowych dla pracowników. Co istotne, odliczenia dotyczą nie tylko osób zatrudnionych, ale także ich rodzin i partnerów korzystających z tych świadczeń. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez spółkę na dofinansowanie pakietów medycznych (zarówno w części przypadającej na pracowników jak i na członków ich rodzin oraz partnerów) oraz karnetów sportowych, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, mogą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Przeczytaj pełną treść interpretacji.

Ważny wyrok TS UE dla branży budowlanej

Unijny Trybunał rozwiał pojawiające się od dłuższego czasu wątpliwości dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W świetle korzystnego i oczekiwanego przez branżę budowalną orzeczenia, w przypadku odpowiednich zapisów umowy o usługi budowlane, obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Polski resort finansów od 2014 r. stał na stanowisku, że decydujące znaczenie ma zgłoszenia prac do odbioru. Wyrok unijnego Trybunału w sprawie Budimexu stwarza firmom budowlanym możliwość zapisania w umowie, że momentem zakończenia prac jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i od tego czasu płynie 30-dniowy termin na wystawienie faktury VAT.

Przegląd zmian w przepisach – biegli rewidenci, kopiowanie dowodów i foliówki

Biegli rewidenci pod nadzorem MF

Nowelizacja przepisów o biegłych rewidentach zakłada powołanie jeszcze w tym roku Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która ostatecznie 1 stycznia 2020 r. zastąpi obecną Komisję Nadzoru Audytowego. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że nowy organ nadzoru ma zapewnić skuteczniejszy niż obecnie system monitorowania działalności firm audytorskich. Resort finansów, który jest autorem zmian uznał, że charakter usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz fakt, iż wykonywanie zawodu biegłego rewidenta leży w szeroko pojętym interesie publicznym, konieczne jest stworzenie systemu nadzoru niezależnego od samorządu zawodowego biegłych rewidentów. Nowa instytucja nadzoru została wyposażona w narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne. Nadzór nad nią obejmie Minister Finansów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła przeprowadzać kontrole bezpośrednie wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu świadczonych przez firmy audytorskie wykonywanych zarówno w JZP, jak i w nie-JZP. Dotychczasowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego pozostaną bez zmian. Ograniczeniu ulegną zadania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w ramach nadzoru publicznego. Uprawnieniem samorządu pozostanie:

  • ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  • wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego przedstawicieli tej profesji.

Ograniczenia w kopiowaniu dowodów osobistych

Nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych wprowadziła od 12 lipca br. zakaz kserowania dowodów osobistych np. przy wypożyczaniu sprzętu sportowego, narciarskiego, plażowego, samochodów, rowerów czy hulajnóg. W takich punktach często kopiowano dokumenty tożsamości klientów, w celu zabezpieczenia się przed kradzieżą lub zniszczeniem użyczanego sprzętu. To nie podobało się m.in. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Teraz dozwolone będzie tylko kopiowanie dokumentów do wielkości mniejszej niż 75% i większej niż 120%, a także tworzenie kopii w celach urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, której dane dotyczą.

Ograniczenia obejmują nie tylko dowody osobiste, ale także inne dokumenty tożsamości – paszporty, prawa jazdy, karty pojazdów czy legitymacje osób z niepełnosprawnością. Teraz potwierdzenie danych klientów będzie możliwe przez okazanie dokumentu i spisanie potrzebnych danych, a nie ich kopiowanie. Ma to zapobiec wykorzystaniu replik dokumentów w popełnianych przestępstwach, np. wyłudzaniu pożyczek lub kredytów.

Od 1 września br. większość „foliówek” z opłatą recyklingową i zmiany w przepisach o odpadach

Od września obowiązek pobierania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje również torebki foliowe o grubości materiału większej lub równej 50 mikrometrów. Darmowe pozostaną tzw. zrywki (o grubości do 15 mikrometrów), służące do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej luzem. Wpływy z opłaty recyklingowej mają być przeznaczane na cele związane ze stanem środowiska.

Ponadto w wyniku nowelizacji ustawy o odpadach, od 1 września do 31 grudnia 2019 r. do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powinni się wpisywać przedsiębiorcy (hurtownicy i detaliści) oferujący torebki foliowe objęte opłatą recyklingową. Poza nimi w rejestrze będą figurować firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek opon, olejów smarowych, baterii i elektroniki. Od przyszłego roku prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Na czym polegają integracje z programami księgowymi?
Następny
Jak ułożyć współpracę między biurem rachunkowym i klientami?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *