Pakiet Slim VAT, czyli zmiany w VAT

Pakiet Slim VAT, czyli zmiany w VAT

Udostępnij:
0
(0)

W lipcu, kiedy wiceminister Jan Sarnowski przedstawiał pakiet zmian zwany SLIM VAT, określał go jako nowoczesny, prosty i dopasowany do lokalnej specyfiki. Czy są to trafne określenia? Okaże się już niedługo. Nowe rozwiązanie od stycznia 2021 roku ma zasadniczo upraszczać rozliczanie podatku od towarów i usług. Doprecyzowuje też niektóre konstrukcje prawne dotyczące VAT-u.

Jeśli przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe zostanie przyjęty w najbliższych miesiącach – a takie są plany – to od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli liczyć na takie uproszczenia:

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku osób, które rozliczają się kwartalnie, odliczenie będzie obowiązywać na dotychczasowych zasadach, czyli do 3 okresów rozliczeniowych
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów z 2 do 6 miesięcy, przy zastosowaniu 0% stawki VAT od zaliczki w eksporcie towarów
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
 • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości – z 10 na 20 złotych

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących

Zmiany mają usprawnić cały proces, zmniejszyć ilość obowiązków przedsiębiorców, a tym samym pozwolić zaoszczędzić więcej czasu poświęcanego dotąd na rozliczanie VAT-u.

 • Faktury korygujące in minus

Projekt zakłada, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie będzie już potrzebne. Sprzedawca obniży zatem VAT należny w okresie wystawienia faktury korygującej pod dwoma warunkami. Pierwszym jest posiadanie przez niego dokumentacji, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla towarów i usług określonych w fakturze korygującej. Za drugie kryterium uznaje się zgodność tej faktury z posiadaną dokumentacją. Nabywca z kolei będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty naliczonego podatku, wynikającej z uzgodnień między płatnikami.

Plusy? Gromadzenie potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwanie na ich dostarczenie przestanie być konieczne.

 • Faktury korygujące in plus

W SLIM VAT znajdzie się przepis doprecyzowujący zasady rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania. Przedsiębiorcy będą mieli więc pewność, jak dokonać rozliczenia i zrobią je w okresie, gdy wystawiona została faktura korygująca.

Ponadto, po konsultacjach społecznych Ministerstwo Finansów dokładnie wyjaśniło, jak należy rozumieć najnowszy przepis dotyczący faktury in plus:

 • jeżeli korektę spowodowały przyczyny powstałe już w momencie wystawienia pierwotnej faktury, to wówczas należy ją rozliczyć w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano pierwotną fakturę
 • w sytuacji, gdy o korekcie zadecydowały przyczyny zaistniałe po dokonaniu sprzedaży, korektę powinno się wykonać w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono korygującą fakturę
 • jeśli błąd w fakturze pierwotnej zostanie wykryty znacznie później, to jest to powód, aby zwiększyć podstawę opodatkowania rozliczaną w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazana została pierwotna faktura

Przepisy doprecyzowujące i uzupełniające VAT

Wśród zmian dotyczących przepisów VAT znalazły się również rozwiązania w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS):

 • zwiększono związaną z WIS ochronę dla towarów i usług identyfikowanych w VAT według PKWiU
 • wprowadzono ograniczenie ochrony WIS, w sytuacjach gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa
 • okres ważności WIS ma wynieść 5 lat

Co więcej? Nie trzeba będzie na przykład stosować mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich wierzytelności. Dawniej było to możliwe tylko w przypadku potrąceń wymienionych w art. 498 Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcy będą też mogli wykonać przelew z rachunku VAT na rzecz agencji celnej (jego kwota musi jednak odpowiadać podatkowi z tytułu importu towarów bądź należności celnych).

Pakiet SLIM VAT ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki niemu sektor małych i średnich przedsiębiorstw będzie miał mniej formalności, a firmy księgowe oszczędzą znaczną ilość czasu. Nowe rozwiązanie ma przynieść również wymierne korzyści finansowe. Czy tak się faktycznie stanie, będzie można ocenić w momencie, gdy projekt pojawi się w ostatecznej wersji na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Technologia a oszczędzanie, czyli finanse w firmie
Następny
Ergonomia w biurze i przy własnym biurku

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *