Odpowiedzialność zawodowa księgowego

Udostępnij:
0
(0)

To właśnie księgowemu powierzane są wszelkie dokumenty finansowe przedsiębiorstwa. Dlatego też swoją pracę musi on wykonywać sumiennie i dokładnie, gdyż jest odpowiedzialny za wszelkie nieprawidłowości w księgach rachunkowych, które prowadzi.

Odpowiedzialność cywilna i karna

Księgowy zobowiązany jest do należytego wypełniania swoich obowiązków i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, dla którego pracuje. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę księgowy ponosi odpowiedzialność wobec pracodawcy jedynie w przypadku wyrządzenia szkody rzeczywistej, za którą musi zapłacić odszkodowanie. Jednakże gdy działanie na szkodę pracodawcy było umyślne, księgowy zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wynikających z tego działania kosztów wraz z kosztami utraconych korzyści. Może on również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe, takie jak: przedstawienie fałszywego stanu rzeczy, przekroczenie terminu zapłaty podatku, nieprowadzenie lub niewłaściwe przechowywanie ksiąg rachunkowych, zatajenie działalności gospodarczej, jak również niezłożenie do urzędu skarbowego w ustalonym terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu.

Ubezpieczenie OC

Każde biuro rachunkowe czy też samodzielny księgowy musi mieć ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez prowadzenie księgowości. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w związku z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wynosi 10 tys. euro. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi zostać zawarta przez księgowego najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie usług rachunkowych. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia OC bądź spóźnienia się z zawarciem umowy księgowemu grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność za błędy

Księgowy, który prowadzi rachunkowość konkretnej firmy, odpowiada za błędy, które popełnił w trakcie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Błędami nie są wyłącznie pomyłki zrobione w obliczeniach, lecz również niedokonanie wpłat w terminie czy zaniżenie zobowiązania podatkowego. Należy pamiętać, że to przedsiębiorca jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe dokonywanie swoich zobowiązań podatkowych i to od niego urząd skarbowy dochodzi spłaty zaległości. Jednakże gdy powierza on swoją księgowość specjalistom, a błędy podatkowe powstały z ich winy, może od nich domagać się odszkodowania na gruncie Kodeksu cywilnego.

SaldeoSMART – najlepszy pomocnik księgowego

SaldeoSMART pomoże Ci wyeliminować wszelkie błędy w prowadzeniu księgowości. Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu podlegają kategoryzacji, co ułatwia ich późniejsze zaksięgowanie. Ponadto są one przechowywane w uporządkowanym, przejrzystym archiwum, w którym nie sposób się pogubić. Co więcej, SaldeoSMART jest tak inteligentny, że zapamiętuje, w jaki sposób księgowane były dotychczasowe faktury, a w przypadku natrafienia na podobną podpowiada, jak należy z nią postąpić tym razem.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Jak zaoszczędzić więcej czasu i pieniędzy – szukamy oszczędności w firmie
Następny
Nowoczesna księgowość – od 2016 roku w standardzie XML

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *