wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe – czyli co robić w sytuacji, gdy przedsiębiorca dostanie mandat?

Udostępnij:
0
(0)

Mandat skarbowy jest najpopularniejszą formą ukarania przedsiębiorcy za popełnione wykroczenie. Dzięki jego dobrowolnemu opłaceniu możemy uniknąć skierowania sprawy do sądu. Co zrobić w sytuacji, gdy fiskus nałoży na nas grzywnę?

Czym jest mandat skarbowy?

Mandat skarbowy jest rodzajem kary nałożonej na przedsiębiorcę za popełnione wykroczenie. Uznaje się za nie czyn zabroniony, którego popełnienie związane jest z groźbą wymierzenia kary grzywny. Co ważne, aby czyn ten mógł być uznany za wykroczenie, wartość należności publicznoprawnej czy też przedmiotu czynu nie może przekraczać pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w momencie jego popełnienia. Należność publicznoprawną z kolei należy rozumieć jako należność państwową lub samorządową, która jest przedmiotem wykroczenia. Organami właściwymi do nałożenia mandatu skarbowego są urzędnicy skarbowi, inspektorzy kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze Służby Celnej. Jednakże w niektórych sytuacjach mandat skarbowy możemy otrzymać także od upoważnionego funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej czy Straży Miejskiej. Przedawnienie w przypadku mandatu skarbowego wynosi rok od momentu popełnienia wykroczenia. Niemniej w przypadku, gdy w tym czasie przeciwko przedsiębiorcy wszczęto postępowanie skarbowe, termin przedawnienia ulega wydłużeniu do trzech lat. Co więcej, uregulowanego mandatu nie możemy wrzucić w koszty. Wszelkie kary i grzywny, które zostały nałożone na przedsiębiorcę w związku z postępowaniem administracyjnym, karnym i karno-skarbowym, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Za co dostaniemy mandat?

Zdarza się, że przedsiębiorcy nie są świadomi tego, za co mogą otrzymać mandat. Niestety, nieznajomość prawa szkodzi, a co za tym idzie – nie usprawiedliwia popełnienia wykroczenia. Do najczęstszych przewinień przedsiębiorcy, mogących być podstawą do wystawienia mandatu, należą: uporczywe uchylanie się od terminowego płacenia podatku, nieterminowe składanie deklaracji podatkowych bądź umieszczanie w nich fałszywych informacji, niedopełnienie obowiązków związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej czy też niewłaściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dlatego też nie należy dopuszczać do częstego spóźniania się z opłacaniem należności podatkowych, a także pamiętać o mijającym terminie na złożenie deklaracji. Co więcej, wszystkie księgi rachunkowe powinny być prowadzone z należytą starannością, a wszelkie transakcje ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Kiedy przedsiębiorca nie ma obowiązku przyjęcia mandatu?

Przyjęcie mandatu skarbowego przez przedsiębiorcę jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy wykroczenie skarbowe zostało popełnione umyślnie i odznacza się znaczną szkodliwością społeczną. W przypadku czynu o znikomej szkodliwości społecznej, który popełniono nieumyślnie, przedsiębiorca ma prawo odmówienia przyjęcia mandatu. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tego prawa rodzi pewne konsekwencje w postaci wszczęcia dochodzenia przeciwko przedsiębiorcy i skierowania sprawy do sądu, gdzie zostaje ona rozpoznana na zasadach ogólnych. W związku z tym, zanim odmówimy przyjęcia mandatu, musimy być pewni, że istnieją ku temu właściwe przesłanki. W przypadku przegrania sprawy nie tylko możemy zostać ukarani wyższą karą niż ta, którą pierwotnie na nas nałożono, ale także będziemy musieli ponieść wszelkie koszty związane z postępowaniem sądowym.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Odczytywanie pozycji towarowych w SaldeoSMART
Następny
Platformy zakupowe online – nowy sposób na pozyskiwanie klientów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *