Księga Przychodów i Rozchodów – czy na pewno wiesz o niej wszystko?

Udostępnij:

Księga Przychodów i Rozchodów to powszechna forma prowadzenia księgowości w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. Służy do ujmowania wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych w uproszczonej i przejrzystej formie. I choć samo ewidencjonowanie firmowych przychodów i wydatków na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się skomplikowane, to w rzeczywistości prowadzenie KPiR określają ścisłe zasady wyznaczone przez Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, których nieznajomość może nas słono kosztować. Co warto wiedzieć o prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów?

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązkowi rozliczania się na podstawie tego rodzaju ewidencji podlegają przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, jeżeli osiągnięte przez ich właścicieli przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 2.000.000 euro. Warto zaznaczyć, że po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia pełnych (i bardziej skomplikowanych) ksiąg rachunkowych, do czego kwalifikacje posiadają jedynie osoby prawne.

Do prowadzenia KPiR zobligowane są również osoby wykonujące działalność w formie agencji i umów zlecenia, osoby zajmujące się działami produkcji rolnej oraz duchowni, którzy sami zrezygnowali z prawa do zryczałtowanego podatku dochodowego.

Co i dlaczego księgujemy w KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, czyli przedstawienia osiąganych przychodów i poniesionych kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokument ten niezbędny jest nie tylko do rozliczenia z Urzędem Skarbowym czy wyliczenia kwoty należnego podatku dochodowego, ale również do oceny efektywności działań przedsiębiorstwa w danym okresie. Nic tak bowiem nie przemawia za dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej jak świadomość wzrastających dochodów i finansowej stabilności!

W Księdze Przychodów i Rozchodów dokumentujemy przede wszystkim wszelkiego rodzaju przychody, wydatki (w tym wynagrodzenia), a także zakupy towarów i materiałów handlowych. Od 2016 roku w KPiR ujmujemy również koszty prac badawczo-rozwojowych.

Elektroniczna Księga Przychodów i Rozchodów

Tradycyjne prowadzenie KPiR polega na ręcznym wpisywaniu w specjalny formularz wszystkich operacji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Jest to nie tylko uciążliwe i czasochłonne, ale przede wszystkim naraża przedsiębiorcę na popełnienie wielu błędów. Na szczęście ręczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zostało niemal całkowicie wyparte przez elektroniczną Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli programy księgowe.  I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ takie rozwiązanie nie tylko usprawnia cały proces wyliczania kwot podatków czy automatycznie generuje formularze KPiR oraz rejestry i deklaracje VAT, ale też oszczędza cenny czas i minimalizuje ryzyko pomyłek.

Aby jednak prawidłowo prowadzić księgi w systemie teleinformatycznym należy spełnić kilka warunków, do których zaliczamy m.in. użytkowanie aplikacji komputerowej zapewniającej bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów czy przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i używaniem przez osoby nieuprawnione.

Zmiany w KPiR od 1 stycznia 2017 r.

Wiele razy podkreślaliśmy, że w podatkach najpewniejsza rzeczą jest …zmiana. Nie inaczej jest w przypadku zasad prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Od 1 stycznia 2017 roku limit przychodów, do którego podatnicy mogą prowadzić księgowość na zasadach ogólnych za pomocą KPiR został podniesiony z 1.200.000 na 2.000.000 euro. W praktyce oznacza to tyle, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub będące właścicielem spółek dopiero po przekroczeniu tej kwoty przychodu będą zobligowane do przejścia z księgi przychodów i rozchodów na bardziej skomplikowane księgi rachunkowe.

Co więcej, wraz z rozpoczęciem nowego roku zmienił się również wzór obowiązującego formularza KPiR. I choć na pierwszy rzut oka wcale nie różni się on od poprzedniej wersji dokumentu, dokumentu, to wprawne oko księgowego zauważy zmiany w dwóch kolumnach (kolejno 16 i 17), z których pierwsza została wyodrębniona do ewidencjonowania wydatków odliczanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Prowadzenie „małej księgowości” za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów to najczęściej wybierana metoda rozliczania działalności. Co istotne, wpisy w tym dokumencie powinny być dodawane na bieżąco, aby na ich podstawie prawidłowo ustalić wysokość zaliczki na PIT oraz ocenić finansową wydolność własnej firmy. Pamiętajmy, że nieprawidłowo prowadzona KPiR uważana jest za wadliwą, a sam czyn kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Na szczęście zdecydowana większość przedsiębiorców zdaje się na ekspertów w księgowości i powierza to zadanie w ręce specjalistów z biura rachunkowego. Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Poprzedni
Papierkologia – ile kosztują cię papierowe dokumenty?
Następny
Biznesplan dla opornych – jak dobrze przygotować się do prowadzenia interesu?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *