Zmiany w prawie bilansowym

Zmiany w prawie bilansowym – nowa Ustawa o rachunkowości przyniesie uproszczenia dla małych przedsiębiorstw

Udostępnij:
0
(0)

Już od przyszłego roku małe firmy za poprzedni rok obrotowy będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Ułatwienia w sprawozdawczości małych jednostek oraz wiele innych zmian niesie ze sobą nowelizacja Ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 roku.

Sprawozdania finansowe na nowych zasadach

Przepisy nowej Ustawy o rachunkowości zostały sformułowane zgodnie z regulacjami dyrektywy unijnej w sprawie rocznych skonsolidowanych i powiązanych sprawozdań finansowych jednostek innych niż mikroprzedsiębiorstwa. Regulacje unijne, mając na względzie zmiany zachodzące obecnie w środowisku gospodarczym, wprowadzają duże uproszczenia w rachunkowości małych przedsiębiorstw. Ustawa o rachunkowości z 23 lipca 2015 roku nie tylko formułuje definicję pojęcia małych jednostek, ale także podaje ich szerszy katalog od tego, który znajduje się w dyrektywie. Oznacza to, że do skorzystania z nowych regulacji będzie uprawnionych jeszcze więcej podmiotów. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza znowelizowana ustawa, jest możliwość stosowania uproszczonych sprawozdań finansowych przez małe firmy. Będą one składać się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz bardzo ograniczonej informacji dodatkowej.

Kto na tym skorzysta?

Za jednostki małe, które będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, mogą być uznane: spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, pod warunkiem, że za poprzedni rok obrotowy spełniły co najmniej dwa z trzech wymienionych w ustawie kryteriów. Kryteria te składają się z limitów, których nie mogą przekroczyć małe podmioty, aby móc skorzystać z ułatwień, a są nimi: suma bilansowa nieprzekraczająca 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży mniejsze od 34 mln zł oraz przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynoszące nie więcej niż 50 osób. Nowa ustawa przyniesie także zmiany w księgowości organizacji pozarządowych, które już od 2016 roku nie będą musiały stosować przepisów o rachunkowości. NGO-sy, których przychody nie przekraczają 100 tys. zł rocznie, już w przyszłym roku – zamiast prowadzenia ksiąg rachunkowych – będą uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Więcej uproszczeń dla przedsiębiorców

Oprócz uproszczonych sprawozdań finansowych dla małych firm nowa Ustawa o rachunkowości wprowadza jeszcze kilka korzystnych ułatwień dla małych przedsiębiorców. Od przyszłego roku będą mogli oni skorzystać z klasyfikowanych w uproszczony sposób umów leasingu, zrezygnować z ustalania aktywów oraz tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak również nie będą mieli obowiązku stosowania się do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Obieg dokumentów w „chmurze” – czego boją się przedsiębiorcy?
Następny
Innowacyjność sektora MŚP – dlaczego warto inwestować w nowoczesne technologie?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *