złożenie sprawozdania do krs

Złożenie sprawozdania finansowego w KRS

Udostępnij:
0
(0)

Sprawozdanie finansowe do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) to raport, który przedsiębiorstwo lub organizacja zobowiązane są przedstawiać raz na rok rozliczeniowy w celu utrzymania swojego wpisu w KRS. Ponieważ KRS jest rejestrem prowadzonym przez sądy w celu gromadzenia informacji o polskich podmiotach gospodarczych, takich jak spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje itp., raport ten stanowi kluczowe źródło informacji o firmie i pozwala jej funkcjonować zgodnie z prawem. Co powinieneś wiedzieć o sprawozdaniu finansowym do KRS? Kiedy upływa termin jego złożenia? Czy obowiązują jeszcze COVID-owe wydłużone terminy? I jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS online?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 roku

Po co wysyła się sprawozdanie finansowe do KRS?

Sprawozdanie finansowe do KRS ma na celu zapewnienie przejrzystości i jawności informacji finansowych przedsiębiorstwa lub organizacji. Umożliwia pełną ocenę jego kondycji finansowej i wyników działalności. Jest to również istotny dokument dla stron aktualnie działających z firmą lub kontrahentów potencjalnie zainteresowanych współpracą, takich jak akcjonariusze, wierzyciele, inwestorzy, a nawet klienci. Sprawozdanie finansowe KRS ma też ogromne znaczenie dla organów nadzorczych, które mogą wykorzystać te informacje do podejmowania decyzji dotyczących współpracy lub inwestycji.

Kto musi wysłać sprawozdanie do KRS?

Warto wiedzieć, że nie każdy musi wysyłać sprawozdanie do KRS. Osoby i podmioty zobowiązane do składania sprawozdania finansowego to:

 • Firmy, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (ze względu na wysokość przychodów lub status prawny).
 • Firmy, które dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten może dotyczyć różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak:

 • spółki kapitałowe (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
 • spółki osobowe (np. spółki jawne),
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Pamiętaj: Istotne jest zastosowanie metody ewidencjonowania przychodów i kosztów (księga rachunkowa), a nie forma prowadzenia działalności.

Ile jest czasu na złożenie sprawozdania finansowego do KRS?

 • Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.
 • Roczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Ważne! W 2022 roku, ze względu na pandemię COVID-19, terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych były przedłużone. W 2023 roku sytuacja już wróciła do normy, dlatego ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok (zakładając, że rok obrotowy jest równy kalendarzowemu), są następujące:

 • 31 marca 2023 roku – termin sporządzenia sprawozdania finansowego.
 • 30 czerwca 2023 roku – termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 • 15 lipca 2023 roku – termin złożenia sprawozdania finansowego w odpowiednim rejestrze sądowym.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe do KRS?

Sprawozdanie finansowe składane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawiera ważne informacje o działalności przedsiębiorstwa, przede wszystkim:

 • Bilans, czyli stan aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień zakończenia bieżącego i poprzedniego roku obrotowego. W bilansie wskazuje się wartości posiadanych zasobów, takie jak nieruchomości, środki trwałe, należności, gotówka, a także źródła finansowania, takie jak kapitał własny i obcy.
 • Rachunek zysków i strat, czyli zestawienie przychodów, kosztów, zysków i strat za  aktualny i poprzedni rok obrotowy. W tym dokumencie uwzględnia się przychody z różnych źródeł, takie jak sprzedaż towarów i usług, odsetki, prowizje, a także koszty operacyjne, podatki, amortyzację, wynagrodzenia i inne wydatki.
 • Informacje dodatkowe, takie jak opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego. Te informacje pozwalają na lepsze zrozumienie kontekstu i interpretację danych finansowych.

Do sprawozdania finansowego KRS dołącza się również takie dokumenty jak:

 • Uchwała zatwierdzająca
 • Uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty
 • Opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta.
Pamiętaj: Ważne jest, aby sprawozdanie finansowe do KRS było sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości oraz standardami sprawozdawczości finansowej. Przedsiębiorstwa i organizacje mają określony termin na złożenie tego raportu do odpowiedniego sądu rejestrowego, zwykle wynoszący trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego.

Jak złożyć elektronicznie sprawozdanie finansowe do KRS?

Warto wiedzieć, że obecnie sprawozdanie finansowe składa się do KRS tylko w formie elektronicznej. Wszystko odbywa się za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Niezbędne informacje znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/643

Podsumowanie

Sprawozdanie finansowe do KRS jest istotnym narzędziem w procesie rejestracji, utrzymania i monitorowania działalności przedsiębiorstw i organizacji w Polsce. Upewnij się, że prześlesz je na czas – nie zapomnij, że w 2023 roku nie obowiązują już wydłużone terminy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Specjalistka ds. Marketingu Internetowego, od lat związana z branżą IT i oprogramowaniem biznesowym. Zafascynowana ludźmi, którzy stoją za technologiami. W SaldeoSMART odpowiada m.in. za content marketingi i SEO, konferencje oraz rozwój współpracy z siecią partnerską. Słucha użytkowników i rynku, buduje relacje. Prywatnie wielka fanka muzyki na żywo i orkiestr dętych.
Poprzedni
Dzień Księgowego 2023 – życzenia i prezenty
Następny
Kontakt z urzędem skarbowym będzie łatwiejszy. 15 czerwca wchodzą nowe przepisy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *