Tarcza turystyczna – najważniejsze informacje

Tarcza turystyczna – najważniejsze informacje

Udostępnij:
0
(0)

Od 15 października przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tarczy turystycznej, składając odpowiednie wnioski do ZUS-u. Wśród form pomocy znalazły się między innymi świadczenie postojowe oraz dalsze zwolnienie ze składek ZUS. Powstał też Turystyczny Fundusz Zwrotów, który ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania wyjazdów wakacyjnych.

23 września w życie weszła zmieniona wersja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jakie zapisy znajdują się w ustawie i czy tarcza turystyczna pomoże przetrwać branży turystycznej ten czas?

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń

Według wcześniej obowiązujących przepisów, wnioski o dofinansowanie do pensji pracowników przyjmowane były do 27 września. Termin ten jednak wydłużono i nowelizacja pozwala dziś przedsiębiorcom składać pisma do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Świadczenie postojowe

W nowelizacji prawo do tzw. postojowego otrzymali agenci i przewodnicy turystyczni. Wyniesie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku i może zostać wypłacone nie więcej niż trzy razy. Aby je otrzymać, agenci i przewodnicy turystyczni muszą spełnić następujące warunki:

  • zamieszkiwać na terenie RP, mieć obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terenie RP
  • odnotować przestój w prowadzeniu działalności przez COVID-19

Świadczenia mogą pobierać agenci, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Przewodnicy turystyczni dostaną pieniądze, jeśli tylko ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana nie dłużej niż przez 9 miesięcy. Nie mogli też zawiesić prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 roku.

Tarcza turystyczna – dodatkowe postojowe

Przedsiębiorcom przysługiwać będzie także dodatkowe świadczenie postojowe. Zostało wprowadzone, aby pomóc innym osobom związanym z branżą turystyczną, które zajmują się m.in. transportem turystycznym, wystawiają przedstawienia, prowadzą pokoje zagadek, dyskoteki, jarmarki oraz pracują przy obsłudze konferencji. Z tego świadczenia będą mogli skorzystać również agenci turystyczni.

Dotyczy to osób, które:

  • uzyskały przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • już skorzystały ze świadczenia, czyli otrzymały co najmniej jedno świadczenie

Dodatkowa pomoc przysługuje w takiej samej wysokości, co poprzednia. Otrzymać ją można maksymalnie 3 razy.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy z sektora turystycznego, hotelarskiego, a także organizacji i obsługi konferencji oraz targów mogą nadal liczyć na zwolnienie ze składek. Nie zapłacą więc ZUS-ów za lipiec, sierpień oraz wrzesień.

Jakie warunki muszą spełnić, żeby tak się stało?

Po pierwsze, działalność gospodarcza musi być prowadzona przed 30 czerwca 2020 roku. Po drugie, należy wykazać spadek przychodów o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w roku poprzednim.

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Turystyczny Fundusz Zwrotów to ukłon państwa w stronę organizatorów imprez turystycznych. To właśnie dzięki niemu organizatorzy wycieczek otrzymają pieniądze na zwrot kosztów za odwołany wyjazd. TFZ uruchomiony został przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, od 2016 roku właściciele firm przesyłają najnowsze dane dotyczące umów z klientami oraz przelewają specjalne składki.

Aby otrzymać pieniądze z TFZ trzeba spełnić poniższe warunki:

  • przyjąć płatność za wycieczkę w formie bezgotówkowej
  • być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki
  • złożyć przez system informatyczny wniosek do UFG, określającego wysokość wypłaty
  • dostarczyć wykaz umów z danymi turystów oraz ich oświadczenia wyjaśniające, iż z powodu pandemii odstępują od umowy
  • złożyć oświadczenie informującego, że organizator nie wręczył podróżnym vouchera, nie zwrócił opłat, jednak zobowiązuje się do ich zwrotu na określonych zasadach

Tarcza turystyczna da zatem przedsiębiorcom możliwość pokrycia najpilniejszych wydatków oraz pozwoli zwrócić pieniądze klientom. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile czasu potrwa jeszcze pandemia, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiać, a ustawa nie będzie nowelizowana.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – czym jest social engineering?
Następny
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – bezpieczna praca w domu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *