Szkolenie na koszt pracodawcy

Szkolenie na koszt pracodawcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Udostępnij:
0
(0)

Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest ważnym czynnikiem motywującym pracowników i zwiększającym ich lojalność wobec firmy. Szkolenie na koszt pracodawcy to sytuacja win-win: przedsiębiorstwo zyskuje na rosnących kompetencjach zatrudnionych osób, a sami pracownicy zazwyczaj chętnie poszerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności przydatne w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Szkolenie na koszt pracodawcy a przepisy

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uznawane są takie czynności mające na celu zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy, które wynikają z inicjatywy samego pracodawcy lub są realizowane za otrzymaniem jego zgody.

Warto pamiętać, że jeżeli pracownik sam zdecyduje się na szkolenie i nie poinformuje o tym pracodawcy (lub też poinformuje ale propozycja szkolenia nie spotka się z jego zgodą), to takie działanie nie zostanie uznane za podnoszenie kompetencji zawodowych, a co za tym idzie, pracodawca nie będzie miał obowiązku pokrycia kosztów szkolenia oraz wywiązania się z innych ustawowych powinności, jak np. urlop szkoleniowy przyznawany na czas nauki.

Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy – kiedy warto z niego skorzystać? Dowiedz się czym jest urlop szkoleniowy i komu przysługuje

Rodzaje szkoleń na koszt pracodawcy

Wyróżniamy 3 rodzaje szkoleń pracowniczych:

  • specjalistyczne:

inaczej zwane także stanowiskowymi. Są to kursy związane z poszerzaniem oraz aktualizacją wiedzy, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego stanowiska

  • zawodowe (obowiązkowe):

do tego rodzaju szkoleń zaliczamy te, które są niezbędne do wykonywania danego rodzaju pracy i potwierdzają prawo do wykonywania zawodu

  • dodatkowe:

to pozostałe szkolenia, które również służą nabywaniu nowych kompetencji ale niezwiązanych ściśle z wykonywanym zawodem. Mogą to być także kursy hobbystyczne oraz te przyznane w formie nagrody/bonusu.

Szkolenie na koszt pracodawcy a czas pracy

Mimo że prawo oficjalnie przewiduje zaliczenie do czasu pracy tylko obowiązkowych szkoleń na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, to prawidłowe rozwiązanie tej kwestii leży głównie po stronie pracodawców.

W umowie zawieranej z pracownikami powinny znaleźć się wszelkie adnotacje związane z zaliczeniem do czasu pracy szkoleń, które odbywają się w porozumieniu z firmą. Nie ulega wątpliwości, że do tego rodzaju szkoleń zaliczane są przede wszystkim kursy mające na celu aktualizację wiedzy w ramach obecnie obejmowanego stanowiska oraz te, których rezultatem jest uzyskanie niezbędnych do wykonywania pracy uprawnień.

Szkolenie na koszt pracodawcy a wynagrodzenie szkoleniowe

Większość szkoleń zazwyczaj odbywa się w godzinach pracy, dlatego też na czas ich trwania pracownikom przyznawane jest zwolnienie. Co najważniejsze, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas, który poświęcił na poszerzanie wiedzy, a jego kwotę wylicza się na tych samych zasadach, co urlop wypoczynkowy.

Warto podkreślić, że pracodawca może sam przyznać dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu szkolenia, w którym uczestniczą. Może to być np. pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu czy dodatkowych materiałów szkoleniowych.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Jak wygląda typowy księgowy?
Następny
Zatory płatnicze – co trzeba wiedzieć o projekcie nowej ustawy?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *