Pomoc de minimis – kiedy i po co?

Udostępnij:
0
(0)

Dla firm, które chcą się rozwijać, zatrudniać i szkolić pracowników oraz inwestować, ciekawą formą pomocy finansowej ze strony państwa może być pomoc de minimis. Z jej udziałem można uzyskać nawet zwolnienia podatkowe bądź umorzenia składek ZUS-owskich. Czym zatem jest tego typu pomoc i kiedy się o nią starać?

Czym jest pomoc de minimis?

Sama nazwa i zasada działania de minimis jest dość ciekawa. Chodzi tu bowiem o pomoc ze strony państwa udzielaną przedsiębiorcom, ale w taki sposób, by nie naruszyć zasad konkurencji na rynku. Pomoc de minimis to zatem pomoc na tyle mała, że nie naruszy konkurencji podmiotów względem siebie i nie zagrozi wolnemu rynkowi. Udzielana jest w specjalnych sytuacjach i na ściśle określonych warunkach, ale pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój. Jej podstawowym założeniem jest pomoc w lepszym funkcjonowaniu firmy (a nie jej ratowanie przed upadkiem).   

Kto może korzystać z pomocy de minimis?

Oferta pomocy de minimis kierowana jest do bardzo szerokiego grona przedsiębiorców. Są jednak pewne zasady jej otrzymania, a niektóre branże pod pewnymi warunkami zostały z niej wyłączone. Generalnie z pomocy de minimis nie mogą korzystać:

 • branże rybołówstwa i akwakultury (Rozporządzenie Rady nr 104/2000);
 • branże produkcji podstawowych produktów rolnych (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (w niektórych przypadkach);
 • przy branży eksportowej, kiedy pomoc byłaby związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • branża drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów służących do transportu drogowego.

Pomoc de minimis nie może być też udzielona firmom, które w ciągu trzech ostatnich lat uzyskały od państwa ponad 200 tys. euro pomocy. 

Na co można uzyskać pomoc de minimis?

 • Przywileje podatkowe – np. jednorazowa amortyzacja dla małych podatników (do 1,2 mln euro przychodu rocznie). Jej limit w 2016 roku to 212 tys. zł. Może dotyczyć środków trwałych z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli: narzędzi, maszyn i urządzeń, urządzeń technicznych).
 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości (np. przez określony czas – w zależności od ustaleń gminy).
 • Odroczenie płatności podatku bądź rozłożenie go na raty.
 • Ulgi w spłacie zaległych podatków.
 • Zatrudnienie – wsparcie dla pracodawcy w postaci refundacji kosztów zatrudnienia pracownika przez 12 miesięcy, przy czym musi on zatrudnić podwładnego na 24 miesiące.
 • Dofinansowanie na szkolenia.
 • Dofinansowanie na innowacje (np. bon na innowacje – refundacja do 80% kosztów opracowania przez jednostkę naukową technologii dla przedsiębiorcy).
 • Dofinansowanie na cele środowiskowe.

Każdego roku liczba firm korzystających z pomocy de minimis rośnie, a jej dość szeroka dostępność powoduje, że może skorzystać z niej naprawdę wielu przedsiębiorców – może również i Ty!

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Bezpieczne przekazywanie dokumentów kadrowych między biurem i firmą
Następny
Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla MŚP

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *