Kiedy podatek od umów zleceń i o dzieło można zapłacić w formie ryczałtu?

Udostępnij:
0
(0)

Zawierając umowę zlecenie lub o dzieło z nowym pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże, gdy kwota wynagrodzenia jest niewielka, wypłata może zostać objęta jego zryczałtowaną wersją. Kiedy i na jakich warunkach możliwe jest zapłacenie podatku dochodowego w formie ryczałtu?

Wynagrodzenie poniżej 200 zł

To, kiedy należy pobrać zaliczkę, a kiedy opodatkować umowę cywilnoprawną podatkiem zryczałtowanym wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapłacenie podatku dochodowego od umowy zlecenie lub o dzieło w formie ryczałtu jest możliwe pod warunkiem, że wynagrodzenie w niej określone jest bardzo niewielkie. Jeśli pracodawca zawiera umowę z osobą fizyczną, która nie jest jego pracownikiem, a kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, to należności podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%. Ponadto, umowy te się nie sumują, co oznacza, że gdyby w jednym miesiącu zawarto ich kilka, to będą one podlegać opodatkowaniu osobno. Jednakże, w sytuacji, gdy w umowie, której wykonanie nie przekroczyło 200 zł zamiast określonego z góry wynagrodzenia została ustalona stawka godzinowa należy zastosować opodatkowanie na zasadach ogólnych. Co więcej, jeśli pracodawca zawarł umowę zlecenie lub o dzieło z osobą fizyczną, która jest już jego pracownikiem, bez względu na kwotę określonego w niej wynagrodzenia, odprowadzenie podatku w formie ryczałtu nie jest możliwe.

Ozusowanie umowy w przypadku ryczałtu

Wraz z początkiem 2016 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na pracodawców obowiązek, związany z koniecznością odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceń. W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawę opodatkowania nie wpływa w żaden sposób kwestia odprowadzenia składek od umowy cywilnoprawnej. Co więcej, w przeciwieństwie od rozliczania podatku na zasadach ogólnych, od tego płaconego w formie ryczałtu nie odprowadza się składki zdrowotnej.

Kiedy nie można pobrać podatku dochodowego w formie ryczałtu?

Zryczałtowanego podatku dochodowego nie można pobrać w przypadku, gdy: określona w umowie kwota należności jest wyższa niż 200 złotych, wynagrodzenie zostało określone stawką miesięczną, godzinową, prowizyjną lub akordową, osoba fizyczna będąca stroną umowy jest już pracownikiem przedsiębiorcy ją zatrudniającego oraz gdy przedmiotem umowy są prawa majątkowe i autorskie.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Trendy w e-fakturach
Następny
Refaktura – co warto o niej wiedzieć?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *