Zwalniasz? Dowiedz się, jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy w 2017 r.

Udostępnij:
0
(0)

Rozstanie z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę wiąże się dla ciebie, jako pracodawcy, z konkretnymi obowiązkami, a jednym z nich jest konieczność wystawienia świadectwa pracy. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie od stycznia 2017 r.

Świadectwo pracy to oświadczenie wiedzy wydawane przez pracodawcę w związku z zakończeniem stosunku pracy z pracownikiem. Dotychczas szczegółowe informacje na temat danych, jakie musiały znaleźć się w tym dokumencie, były zawarte głównie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Od początku 2017 r. pracodawcy rozwiązujący umowy z pracownikami muszą pamiętać o nowych przepisach odnoszących się do wystawiania świadectw pracy. Co konkretnie się zmieniło?

Nowe informacje w świadectwie pracy

Dotychczas w świadectwie pracy musiały znaleźć się dane dotyczące m.in.: okresu zatrudnienia, wymiaru etatu czy trybu, w jakim strony rozwiązały umowę. Pracodawca był zobowiązany wskazać również informacje, na podstawie których było możliwe ustalenie uprawnień pracowniczych pracownika przez kolejnego pracodawcę, np. ilości wykorzystanych w roku kalendarzowym dni urlopu.

Od stycznia 2017 r. w świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek zawrzeć m.in. wyżej wymienione informacje i dodatkowo wskazać, czy pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym (art. 1868 § 1 pkt 2 kodeksu pracy). Zawarcie takiej informacji w świadectwie pracy pozwala kolejnemu pracodawcy ustalić prawa zatrudnionego związane z macierzyństwem.

Ułatwienia dla pracodawców…       

Umowa o pracę może zostać zawarta między stronami na m.in. na czas określony. Dotychczas było tak, że po wygaśnięciu takiej umowy, pracodawca był zobowiązany wystawić pracownikowi świadectwo pracy, i to nawet wówczas, gdy zamierzał z nim podpisać kolejną umowę. Wprowadzone zmiany odnoszą się właśnie do takiej sytuacji.

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy pracownikowi w sytuacji, gdy podpisze z nim kolejną umowę w ciągu 7 dni od wygaśnięcia (lub rozwiązania) poprzedniej. Taka zmiana to duże ułatwienie dla firm, które – z różnych względów – zatrudniają pracowników na podstawie umów terminowych.

…ale z furtką dla pracowników

Wprowadzona zmiana to spore ułatwienie z punktu widzenia pracodawców, ale trzeba pamiętać, że ustawodawca daje pracownikom furtkę, z której mogą oni w każdej chwili skorzystać. Mowa o możliwości złożenia wniosku w tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej firmie o wystawienie świadectwa pracy.

Otrzymując taki wniosek, pracodawca nie może odmówić – jest zobowiązany sporządzić świadectwo pracy i wręczyć je swojemu podwładnemu. Co istotne, o wydanie świadectwa pracy zainteresowany może zawnioskować w dowolnym momencie, niekoniecznie tuż po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy i podpisaniu kolejnej.

Łatwiej będzie wypełnić świadectwo pracy

Nie każdy pracodawca współpracuje z biurem rachunkowym. Ci, którzy samodzielnie prowadzą księgowość swojej firmy i akta osobowe pracowników, wraz z wejście w życie nowych przepisów, otrzymali również wzór świadectwa pracy wraz ze szczegółowymi wskazówkami, jak należy go wypełnić.

Wzór świadectwa pracy został dołączony do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 15 maja 1996 r.

Skąd te zmiany?

Ułatwienie wydawania świadectw pracy przez pracodawców to nie jedyny powód, dla którego ustawodawca zdecydował się zaktualizować dotychczas obowiązujące przepisy. Mowa również o chęci doprecyzowania przepisów, które dotychczas były różnie interpretowane zarówno przez pracodawców, jak i specjalistów zajmujących się prawem pracy.

Wejście w życie nowego rozporządzenia jest też ściśle związane ze zmianami w kodeksie pracy, które również zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Szewc bez butów (nie)chodzi – dlaczego znamy sektor MŚP jak własną kieszeń?
Następny
Czy przysługuje mi prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *