5 dysfunkcji pracy zespołowej

5 dysfunkcji pracy zespołowej – zabójca efektywności

Udostępnij:
0
(0)

Dobry zespół pracowniczy to prawdziwy skarb w każdej firmie. I choć podczas jego budowania należy działać ostrożnie i rozsądnie, to czujność dobrze jest zachować również po skompletowaniu całej załogi. Istnieje bowiem 5 dysfunkcji pracy zespołowej, które potrafią pogrążyć pracę nawet najlepiej dogadujących się ze sobą współpracowników

5 dysfunkcji pracy zespołowej a zespół idealny

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest poprawne budowanie zespołów pracowniczych. Warto pamiętać, że warunkami koniecznymi do poprawnego funkcjonowania zespołu są wspólna wola współpracy i dobra komunikacja, dzięki którym możliwe jest uzyskanie pozytywnej atmosfery w pracy. Nie ulega wątpliwości, że ma ona ogromny wpływ na motywację wszystkich członków zespołu.

Członkowie zespołu odczuwają wzajemną odpowiedzialność, dzięki czemu motywują się wzajemnie do wykonywania swojej pracy. Co najważniejsze, tego rodzaju współdziałanie i dzielenie się umiejętnościami w zespole skutkuje lepszymi efektami pracy, niż wykonywanie tych samych zadań indywidualnie!

5 dysfunkcji pracy zespołowej – Lencioni

Nawet na idealnie dobrany zespół czają się liczne pułapki, przez które maszyna zespołowa przestaje działać tak, jak powinna. Lencioni opracował model zbudowany z pięciu elementów, które prowadzą do dysfunkcji w pracy zespołu, zmniejszając efektywność jego działań. Wszystkie te czynniki oddziałują na siebie przez co należy rozpatrywać je łącznie. Zalicza się do nich:

  • brak zaufania w zespole

Członkowie zespołu przez cały czas obawiają się oceny swoich działań i tego, że ktoś odkryje ich błędy lub słabości. Skutkuje to brakiem pewności siebie przy podejmowaniu decyzji, niechęcią do wyrażania głośno i bezpośrednio swojej opinii na forum zespołu, czy strachem przed krytyką.

W efekcie menedżer lub kierownik projektu traci możliwość uzyskania rad lub wskazówek odnośnie założeń i przebiegu tworzenia projektu od członków zespołu

  • strach przed konfliktem w zespole

Jest to czynnik, który w znacznym stopniu ogranicza poprawne działanie relacji interpersonalnych między członkami zespołu. W obawie przed konfliktem lub nawet małym sporem decydują się oni nie wyrażać swojego zdania, szczególnie w sytuacji gdy różni się ono od opinii innych współpracowników.

Unikają konfrontacji, komentarzy, a na omawiany temat udzielają wymijających odpowiedzi. Często również przytakują, zgadzając się tym samym na nie odpowiadające im warunki

  • brak zaangażowania w powierzone obowiązki

Jest on zazwyczaj efektem ciągłej obawy przed konfliktem i frustracji wynikającej z akceptacji narzuconych, nieodpowiadających pracownikom warunków.

Cele firmy nie są traktowane przez członków zespołu jako własne, przez co mimo okazywania chęci do pracy i uległości wobec przełożonych, nie potrafią oni zaangażować się w powierzone im zadania.

  • unikanie odpowiedzialności

Wynika ono najczęściej z brakiem spostrzegania przez pracowników celów firmy jako własnych. Członkowie zespołu nie rozumieją sensu swoich działań, nie wiedzą, czego dokładnie dotyczy ich praca. Nie motywują się wzajemnie, niechętnie także podejmują się rozwiązywania problemów.

  • brak dbałości o wyniki lub jej słaby poziom

Jest efektem wszystkich pozostałych czynników powodujących dysfunkcję pracy zespołu. Członkowie zespołu nie kierują się jego interesem, dobrem firmy, a jedynie swoim własnym. Prowadzi to do niewypełniania założonych celów, co przekłada się nie wyniki całego przedsiębiorstwa.

Rady

Jak zatem przeciwdziałać tej kaskadzie nieporozumień? Najlepiej od samego początku postawić w zespole na otwartość i komunikację oraz stworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdego, kto może mieć inne zdanie niż reszta.

Ważne są również szacunek do różnorodności i budowanie świadomości zespołowej opartej na tym, że różnice międzyludzkie mają ogromny potencjał twórczy i spojrzenie na sprawę z wielu perspektyw nierzadko pozwala na wypracowanie upragnionego rozwiązania.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Odbieraj i wystawiaj faktury w Panelu Kontrahenta SaldeoSMART
Następny
NPS, czyli ocena zadowolenia klientów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *