Czym są środki trwałe w działalności gospodarczej?

Udostępnij:

Nikt, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, nie wyobraża sobie wykonywania swoich obowiązków bez użycia komputera, samochodu czy telefonu. Według obowiązującego prawa są to tzw. środki trwałe, które stanowią składnik naszego majątku i podlegają amortyzacji w czasie. Czy środkami trwałymi mogą być przedmioty zakupione przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności? Jaka tak naprawdę jest ich definicja?

Rzutem oka na ustawę

Definicję środków trwałych oraz sposoby ich klasyfikacji reguluje art. 22a ust.1 ustawy o PIT. Zgodnie z jej treścią środki trwałe to takie składniki majątku przedsiębiorcy, które przede wszystkim są jego własnością lub współwłasnością, można je w pełni wykorzystać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a ich wartość początkowa przekracza 3500 zł (netto dla czynnych podatników VAT, a brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT). Ponadto, środki takie muszą zostać nabyte lub wytworzone we własnym zakresie przez przedsiębiorcę, są kompletne i zdatne do użytku, a przewidywany okres ich użytkowania szacowany jest na ponad rok.

A co w szczególności klasyfikujemy jako środek trwały? Przede wszystkim nieruchomości (w tym grunty, lokale i budynki stanowiące odrębną własność), maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, które spełniają kryteria określone obowiązującą ustawą.

Co najważniejsze, środki trwałe mogą być uprzednio używane przez przedsiębiorcę do celów prywatnych, pod warunkiem że wprowadził je do działalności na podstawie dokumentów źródłowych (umowa, faktura VAT, rachunek) lub oświadczenia o przekazaniu ich na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.

Co z wyposażeniem?

Niektóre sprawy związane z prowadzeniem własnej firmy sprawiają wiele problemów nie tylko przedsiębiorcom, ale także ich księgowym. Jednym z nich jest kwestia rozróżnienia środka trwałego od wyposażenia. Dzieje się tak, ponieważ wartość początkowa przedmiotów nie jest głównym i jedynym kryterium klasyfikacji środków trwałych. W praktyce oznacza to tyle, że nie wszystkie rzeczy o wartości niższej niż 3500 zł są kwalifikowane jako składniki wyposażenia. Wyjątkiem są te przedmioty, które będą służyły przedsiębiorcy przez okres dłuższy niż rok – wówczas niezależnie od ich wartości początkowej uznajemy je za środki trwałe.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów o prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów (par. 3 ust. 7 i par. 4 ust.2) za składnik wyposażenia uznajemy natomiast wszystkie elementy majątku, które nie spełniają warunków kwalifikacji jako środka trwałego, ich wartość początkowa przekracza 1500 zł (netto dla czynnych podatników VAT, a brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT), a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż jeden rok.

Spis(z) na medal

Warto pamiętać, że zarówno środki trwałe, jak i elementy wyposażenia związane z wykonywaną działalnością podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji. Co istotne, w przypadku środka trwałego przedsiębiorca musi określić wysokość odpisu amortyzacyjnego, czyli wykazać systematyczną i planową utratę wartości danego przedmiotu.

Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy ewidencjonujemy przedmioty uznane za wyposażenie. Wówczas to przedsiębiorca ma prawo ustalić, od jakiej wartości przedmiotów prowadzi ewidencję. Bardzo ważne jest, aby wyszczególnić zwłaszcza te rzeczowe składniki majątku, których nie zaliczyliśmy do amortyzowanych środków trwałych, a ich wartość przekroczyła 1500 zł.

Odróżnienie środków trwałych od elementów wyposażenia może przysporzyć trochę kłopotów, zwłaszcza osobom, które dopiero zaczęły swoją przygodę z prowadzeniem własnej firmy. To właśnie tacy przedsiębiorcy najbardziej potrzebują wsparcia w zakresie prawidłowej kwalifikacji oraz rozliczenia z nabycia przedmiotów, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą. I choć temat ten wydaje się skomplikowany, to w rzeczywistości olbrzymią pomocą dla każdego księgowego jest rzut oka w ustawę o PIT i rozporządzenie o prowadzeniu KPiR.

Poprzedni
Obsługa faktur dla nievatowców w SaldeoSMART
Następny
5 powodów niskiej produktywności w firmie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *