W 2016 roku dużych podatników rozliczy jeden urząd skarbowy

Udostępnij:
0
(0)

Do tej pory, duże podmioty obsługiwane były w znajdujących się w poszczególnych województwach, wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Jednakże, już od 1 stycznia 2016 roku, właściwą jednostką do rozliczania podatku dużych podatników będzie znajdujący się w Warszawie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

Jeden Krajowy WUS

Od przyszłego roku szykują się zmiany w rozliczaniu dużych jednostek, których przychody netto przekraczają 50 milionów euro. Dla tej kategorii podatników właściwą do rozliczania podatku jednostką będzie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy, znajdujący się w Warszawie, którego rolę będzie pełnił Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Pod jego właściwości będą podlegać takie podmioty, jak: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszelkie jednostki osiągające przychody powyżej 50 milionów euro. Jednakże, mimo spełnienia kryterium wysokości dochodów, niektóre kategorie podatników nie będą podlegać pod KWUS. Tymi jednostkami będą między innymi: publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz szpitale państwowe. Funkcję organu odwoławczego właściwego dla KWUS-u będzie pełnić Izba Skarbowa w Warszawie. Mimo powołania jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, w całej Polsce, odpowiednio dla każdego województwa, nadal będzie funkcjonować 19 WUS-ów.

Nowe kryteria

Nowe przepisy wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 15 września 2015 roku w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. W rozporządzeniu, za kryterium na podstawie, którego płatnik powinien być objęty obsługą Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego uznano przychód netto, a nie jak do tej pory – status podatnika. Zmiana urzędu skarbowego dla wymienionych w rozporządzeniu kategorii podmiotów, nastąpi z urzędu, a płatnicy nie będą musieli składać zawiadomienia o zmianie jego właściwości.

Co się zmieni?

Wszelkie zmiany, związane z powołaniem Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego są zorientowane na obsługę podatników, którzy dokonują skomplikowanych operacji i uczestniczą w złożonych procesach gospodarczych. Wprowadzenie nowych rozwiązań ma zagwarantować powyższym kategoriom podmiotów fachową obsługę sprawowaną przez wyspecjalizowanych w tej kwestii pracowników. Ponadto, zostanie wprowadzona także instytucja opiekuna podatnika, który będzie miał za zadanie zapewnić mu indywidualną i profesjonalną obsługę. Zmiany mają na celu nie tylko skrócenie czasu spędzanego przez podatników w jednostkach Administracji Podatkowej, ale także usprawnienie obsługi petentów wraz z umożliwieniem im kompleksowego dostępu do wszelkiej istotnej informacji.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Gdzie są moje dane? 4 najczęstsze powody utraty danych firmowych
Następny
Łatwe w analizie i przejrzyste zestawienia w Excelu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *