przedsiębiorca który wraca z zagranicy

Ulga na powrót. O czym muszą pamiętać podatnicy, którzy pracowali za granicą?

Udostępnij:
4.6
(9)

Jednym z kluczowych założeń Polskiego Ładu jest zachęcenie Polaków przebywających na emigracji do powrotu do kraju. Co dokładnie ma ich przekonać do takiego kroku? Poza podwyżkami płacy minimalnej jest to na przykład zwolnienie od podatku dochodowego w kwocie przychodu nieprzekraczającej 85 528 złotych w ciągu 4 następujących po sobie lat. Takie warunki opodatkowania nazywane są Ulgą na powrót. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach? Wyjaśniamy!

Dla kogo Ulga na powrót?

Ulga na powrót jest programem skierowanym do osób posiadających obywatelstwo polskie, które po 31 grudnia 2021 roku zdecydowały o zmianie miejsca rezydencji podatkowej z zagranicznej na polską i przez określony czas nie miały w kraju oficjalnego miejsca zamieszkania. Aby skorzystać z ulgi, osoba zainteresowana powrotem do Polski musi również spełnić inne, określone warunki. Według oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów:

Z ulgi skorzysta podatnik, który:

 • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski – po 31 grudnia 2021 r.
  podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie:
  trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz
  od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski, oraz
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:
  co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,
  na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski”.

Według obowiązujących przepisów Ulga na powrót może być stosowana od początku roku, w którym podatnik przeniósł się do Polski, lub od początku roku następnego.

mapa Europy ze zbliżeniem na Polskę

Jakie źródła przychodów obejmuje Ulga na powrót?

Zwolnienie od podatku dochodowego w kwocie przychodu nieprzekraczającej kwoty 85 528 złotych w ciągu 4 następujących po sobie lat może dotyczyć przychodów z tytułu umowy zlecenia, umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, z zasiłków macierzyńskich i z działalności gospodarczej. 

Jakie źródła przychodów nie będą objęte ulgą?

Do przychodu podlegającego zwolnieniu nie będą brane pod uwagę przychody z następujących źródeł: zasiłki chorobowe i inne (z wyłączeniem macierzyńskiego), prawa autorskie, umowy o dzieło, a także przychody zwolnione od podatku wynikającego z innych przepisów.

pracownicy korzystający z saldeosmart
Chcesz zapanować nad dokumentacją firmową? Wybierz najlepsze rozwiązanie – skorzystaj z możliwości SaldeoSMART!

Co po przekroczeniu kwoty limitu?

Podatnik, który spełnia wszystkie wymienione kryteria, ale przekroczył kwotę limitu Ulgi na powrót – pod warunkiem rozliczania podatku na zasadach ogólnych – ma możliwość wykorzystania również przysługującej polskim podatnikom kwoty wolnej, która w 2023 roku wynosi 30 000 złotych. Zatem ulga w wysokości 85 528 złotych oraz kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych sumują się.

Nowości dotyczące Ulgi na powrót w 2023 roku

Zgodnie z nowelizacją programu Polski Ład, zwaną również Polskim Ładem 2.0, od 1 stycznia 2023 roku podatnicy, którzy podjęli decyzję o powrocie do ojczyzny, mogą uwzględnić przedmiotowe ulgi już na samym etapie zaliczek (na druku PIT-2). Niemniej do pełnego ich rozliczenia trzeba będzie poczekać do kolejnego roku podatkowego.

przedsiębiorca ubiegający się o ulgę na powrót

Ulga na powrót – jakie dokumenty należy złożyć u fiskusa? 

Aby podatnik mógł skorzystać z  ulgi na powrót za rok 2022, przy rozliczeniu w 2023 roku należy złożyć następujące dokumenty:

 • Deklarację podatkową za rok 2022 – dokument należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Dołącza się do niego formularz PIT/O oraz ewentualne załączniki, w tym informacje o dochodach uzyskanych za granicą.
 • Dokumenty potwierdzające pobyt za granicą – aby uzyskać ulgę na powrót, konieczne jest potwierdzenie faktycznego pobytu w danym kraju. Można to zrobić poprzez m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu lub wynajmowanym mieszkaniu, umowę najmu, rachunki za media, faktury za zakupy, bilety lotnicze, a także dowody opłacania podatków w danym kraju.
 • Zaświadczenie o zapłaconych podatkach za granicą – należy dostarczyć dokument potwierdzający zapłacone podatki w kraju, w którym pobierano dochody. Może to być np. zaświadczenie od urzędu skarbowego lub dokumentacja księgowa.

Ulga na powrót nie tylko w Polsce. Jakie kraje oferują podobne benefity?

Polska nie jest jedynym krajem, który oferuje tego rodzaju ulgę podatkową. W innych państwach również istnieją ulgi podatkowe dla obywateli lub rezydentów powracających do kraju po dłuższym pobycie za granicą. Nazwy programów ulg podatkowych dla powracających lub pracujących za granicą mogą się różnić w zależności od kraju. Przykładowo:

 • W Wielkiej Brytanii istnieje program „Statutory Residence Test”, który określa rezydencję podatkową i pozwala na skorzystanie z ulgi „Overseas Workday Relief” dla pracowników zagranicznych.
 • W Niemczech jest ulga „Doppelte Haushaltsführung” (podwójne gospodarstwo domowe), która umożliwia odliczenie kosztów związanych z utrzymaniem dwóch gospodarstw domowych w przypadku pracy w innym kraju i przebywania tam przez określony czas.
 • W Norwegii istnieje program „Fradrag for utenlandsk skatt” (odliczenie za podatki zagraniczne), który pozwala na odliczenie części podatków zapłaconych za granicą od podatku należnego w Norwegii.

Głównym założeniem Ulgi na powrót programu Polski Ład jest zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju i osiedlenia się w nim na stałe lub czasowo. Ma to mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia i podniesienie poziomu życia polskiego społeczeństwa. Czy oferowane ulgi podatkowe faktycznie wpłyną na decyzję polskich emigrantów? Prawdopodobnie przekonamy się o tym dopiero po podsumowaniu przyszłorocznych rozliczeń podatku.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 9

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Jak sprawdzić czy dana firma jest zarejestrowana? Wszystko, co musisz wiedzieć
Następny
Co miesiąc wystawiasz te same faktury? Sprawdź faktury cykliczne w Saldeo

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *