Płynność finansowa przedsiębiorstw – jak o nią zadbać?

Udostępnij:
0
(0)

Płynność finansowa jest głównym czynnikiem umożliwiającym przedsiębiorstwu jego sprawne funkcjonowanie oraz rozwój. Ponadto wywiązywanie się w terminie ze wszelkich należności umacnia wizerunek firmy na rynku i sprawia, że jest ona stale atrakcyjna dla kontrahentów.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność regulowania bieżących zobowiązań w terminie. Mając ją, możemy elastycznie zarządzać naszymi aktywami, opłacaniem wszystkich kontrahentów w terminie, przedterminowym spłacaniem kredytów, a przede wszystkim pozostajemy wiarygodni dla rynku. Nasze finanse powinny być stale monitorowane, a terminowe spłaty należności nadzorowane, tak aby nie dopuścić do utraty płynności. W dobie niezwykle konkurencyjnego rynku płynność finansowa to jeden z najistotniejszych czynników przesądzający o dalszym funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa. Jej brak jest równoznaczny z utratą reputacji, jak również często zwiastuje początek bankructwa. Jak zadbać o zarządzanie płynnością finansową i jak uniknąć ewentualnych zatorów płatniczych? Płynność finansową firmy warto monitorować za pomocą odpowiednich wskaźników płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej

Jakie wskaźniki płynności finansowej wyróżniamy?

Ocenę płynności finansowej można przeprowadzić za pomocą dwóch grup wskaźników. Z jednej strony posiłkując się wskaźnikami statycznymi, opierających się na bilansie. Do drugiej grupy należą wskaźniki dynamiczne, które dotyczą przepływów pieniężnych.

Ponieważ analiza płynności finansowej ma na celu dostarczenie informacji o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań, do jej przeprowadzenia wykorzystywane są 3 wskaźniki płynności finansowej:

  • wskaźnik bieżącej płynności finansowej
  • wskaźnik szybkiej płynności finansowej
  • wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wskazuje zdolność firmy, do terminowego regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wyższym stopniu płynności, do których należą aktywa obrotowe, zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej pokazuje zdolność regulowania bieżących zobowiązań, z posiadanych przez firmę środków pieniężnych, czyli najbardziej płynnych aktywów. Ocenia on, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania krótkoterminowe natychmiast.

Takie wskaźniki płynności finansowej określają zdolność przedsiębiorstwa do regulacji zaciągniętych zobowiązać w danym okresie. Dbanie o zachowanie płynności finansowej jest zadaniem każdego przedsiębiorstwa, które chce zachować dobrą kondycję finansową a także utrzymać relacje oraz interesy z kontrahentami zewnętrznymi.

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej oznacza dla firmy poważne kłopoty. Niewywiązywanie się z zobowiązań w terminie jest nie tylko powodem utraty dotychczasowych kontrahentów, ale również powoduje trudności z pozyskaniem nowych. Kiedy nasi dostawcy zaczynają upominać się o zapłatę, a kredytodawcy wypowiadają nam umowę dalszego kredytowania, tracimy wiarygodność i przestajemy być atrakcyjni dla rynku.

Jak nie dopuścić do utraty płynności?

Aby zachować płynność finansów firmy, należy dużą wagę przywiązać do środowiska, w jakim ona działa. Przede wszystkim dobrze jest obserwować przedsiębiorstwa z nią współpracujące pod kątem zapłaty zobowiązań, również wobec innych firm. Bieżące monitorowanie terminów, w jakich płacą kontrahenci, pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualną utratą płynności. Przyczyny jej zaniku nie muszą zależeć jedynie od czynników mikroekonomicznych (wewnętrznych), ale również od makroekonomicznych (wahania kursów walut, brak popytu na określone dobra) oraz branżowych (silna konkurencja, zmiany cen surowców). Narzędziami służącymi do utrzymania płynności finansowej, którymi możemy się wspomóc, są: kredyt, leasing, właściwe zarządzanie zobowiązaniami handlowymi, factoring, ubezpieczenie należności czy emisja krótkoterminowych papierów wartościowych. Możemy również skorzystać z ulgi na złe długi będącej kołem ratunkowym dla podatników VAT-u, którzy nie uzyskali od kontrahentów płatności w terminie. Polega ona na uzyskaniu zwrotu podatku VAT bez konieczności otrzymania wcześniejszej zapłaty za sprzedany towar.

Programy do monitorowania należności

Jeśli chcesz czuć się pewnie i zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej, skorzystaj z aplikacji, która będzie monitorować wszelkie należności i terminy płatności ze strony kontrahentów, jak również Twoich wpłat na ich konto. W tym celu możesz wybrać SaldeoSMART, które umożliwia dodawanie i usuwanie kontrahentów oraz pozwala wysłać do nich wiadomości e-mail z podziękowaniem za płatność, jak również z przypomnieniem lub wezwaniem do zapłaty. Ponadto SaldeoSMART pilnuje za Ciebie terminów płatności oraz pokazuje ostrzeżenia, jeśli taki termin minął. Sumienne monitorowanie i zarządzanie aktywami firmy sprawi, że nie będziesz musiał obawiać się problemów z płynnością finansową.

Źródła:

Marta Dawidziuk, Makrootoczenie a płynność finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11349/1/M_Dawidziuk_Makrootoczenie_a_plynnosc_finansowa_przedsiebiorstw.pdf

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Jaki program do faktur wybrać? Na co zwrócić uwagę?
Następny
Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *