płaca minimalna 2022

Płaca minimalna 2022 i stawka godzinowa netto

Udostępnij:
0
(0)

Płaca minimalna dla pracowników etatowych ponownie wzrośnie, podobnie jak stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych. Za najniższą dopuszczalną stawkę pracuje w Polsce ok. 2,2 mln osób. Ile zarobią w przyszłym roku netto czyli “na rękę”?

Płacę minimalną gwarantuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto. Wiadomo, że w przyszłym roku płaca minimalna będzie wyższa. O ile?

Płaca minimalna 2022 i stawka za godzinę 

3010 zł brutto – tyle wyniesie płaca minimalna w 2022 roku. To 210 zł brutto więcej niż w tym roku. 

Płaca minimalna to kwota przed opodatkowaniem i oskładkowaniem. Po uiszczeniu danin dla państwa oraz opłacanie składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, osoba na płacy minimalnej otrzyma 2 363,56 zł netto (po uwzględnieniu zmian podatkowych Polskiego Ładu, bez uwzględnienia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe).

Płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 922 zł).

Za najniższą dopuszczalną stawkę pracuje w Polsce ok. 2,2 mln osób.

W 2022 roku zmieni się nie tylko minimalna płaca. Zmiana czeka również minimalną stawkę godzinową dla niektórych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest powiązana z minimalną płacą. W 2021 roku stawka godzinowa wynosi 18,30 zł, a w 2022 roku sięgnie 19,70 zł.

W 2022 roku wchodzi w życie pakiet zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem. Kluczowe reformy dotyczą podwyższenia progu podatkowego oraz wyższej kwoty wolnej od podatku. Jak wpłynie to na wysokość wynagrodzeń netto? Ministerstwo Finansów przygotowało kalkulator wynagrodzeń. Na stronie internetowej podatki.gov.pl każdy może wpisać swoje zarobki brutto i obliczyć ile dostanie “na rękę”.

Płaca minimalna 2022 – zasady 

Na płacę minimalną składa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To cała kwota miesięcznego uposażenia, która uwzględnia również inne świadczenia wynikające z umowy o pracę, m.in. premie, nagrody, dodatki (np. za szczególne warunki pracy), wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy też świadczenia o charakterze deputatowym. Natomiast przy obliczaniu płacy minimalnej nie bierze się pod uwagę np. nagrody jubileuszowej lub pracy w godzinach nocnych.

W jakich sytuacjach obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę? Dotyczy ono pensji osób, które pracują w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat). 

Trzeba pamiętać, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie zależy od poziomu kompetencji czy stażu pracy danej osoby. To stawka jednakowa dla każdego etatowego pracownika.

Część osób pracuje na etacie, ale w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co w takiej sytuacji? Pracodawca ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych przez daną osobę.

PIT- ulga dla klasy średniej Ulga dla klasy średniej? Dowiedz się więcej o uldze podatkowej, która wchodzi od stycznia 2022 r.

Minimalna stawka godzinowa 2022

Jak już wiemy, minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wyniesie 19,70 zł. Tyle – minimalnie – powinna otrzymać osoba, która wykonuje zlecenie (zleceniobiorca).

Zgodnie z przepisami, minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. 

Zleceniobiorca nie może dostać wynagrodzenia za godzinę poniżej ustawowej stawki (to prawo niezbywalne). Sposób ewidencjonowania godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług można ująć w umowie lub zleceniobiorca/świadczący usługi przedstawia przedsiębiorcy informację o liczbie godzin.

Trzeba pamiętać, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy wszystkich osób, które realizują zlecenie lub świadczą usługi.

Na minimalną stawkę godzinową nie mogą liczyć m.in. wykonujący umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniobiorca/świadczący usługi i przysługuje mu tylko wynagrodzenie prowizyjne.

Minimalna stawka nie dotyczy również usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy oraz umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, jeżeli są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowej – to warto jeszcze wiedzieć

Jeśli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest niższe od płacy minimalnej, to pracodawca musi dokonać wyrównania. Taka sytuacja może się pojawić np. ze względu na rozkład czasu pracy.

Płaca minimalna służy do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w nocy. Osobie pracującej w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę – 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za okres przestoju niezawinionego przez pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca musi brać pod uwagę wysokość płacy minimalnej potrącając pieniądze z wynagrodzenia pracownika np. z tytułu kar przewidzianych w Kodeksie pracy. Kwota wolna od potrącenia wynosi 75 proc. – 100 proc. płacy minimalnej. W przypadku świadczenia alimentacyjnego brak kwoty wolnej od potrącenia. 

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
PIT: ulga dla klasy średniej
Następny
Delegacja pracownicza: wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *