koszty zatrudnienia pracownika 2024

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku?

Udostępnij:
1.5
(2)

15 września 2023 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku, dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz.U. 2023 poz. 1893). Wzrost płacy minimalnej oznacza, że pracodawcy będą często musieli ponieść wyższe koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Jaki jest realny koszt zatrudnienia pracownika 2024?

Ile kosztuje pracownik 2024? Przyjrzyjmy się płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku niesie ze sobą wzrost kosztów zatrudnienia. 

Na 2024 rok rząd zaplanował dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Pierwszy wzrost miał miejsce w styczniu 2024 roku. Wtedy płaca minimalna wyniosła 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka nastąpi z dniem 1 lipca 2024 roku. Wówczas płaca minimalna wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto. Co to ma wspólnego z kosztami zatrudnienia pracownika 2024?

 • Od stycznia do końca czerwca 2024 koszt utrzymania pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne, czyli 4242 zł brutto, wynosi 5 110,76 zł.
 • Od lipca 2024 roku wynagrodzenie minimalne osiągnie pułap 4300 zł brutto, a koszt po stronie pracodawcy 5 180,64 zł.
całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2024

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2024: co się na niego składa?

Całkowity koszt zatrudnienia w 2024 roku obejmuje kilka kluczowych składników, które pracodawca musi uwzględnić w swoim budżecie. O czym mowa?

 1. Wynagrodzenie brutto. To podstawa, od której obliczane są wszystkie inne składniki kosztów zatrudnienia. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku wynosi 4242 złote brutto miesięcznie (od lipca 4300), a minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 złotych brutto.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które obejmują:
  • Emerytalne: 9,76% wynagrodzenia brutto,
  • Rentowe: 6,50%,
  • Wypadkowe: od 0,67% do 3,33% (w zależności od ryzyka zawodowego w danej firmie),
  • Fundusz Pracy: 2,45%,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10%.
 3. Fundusz Pracy. 2,45% podstawy wynagrodzenia.
 4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 0,10% podstawy wynagrodzenia.
 5. PKK. Składka po stronie pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe, jeśli pracownik się zdecyduje na udział w programie, to minimum 1,5% wynagrodzenia brutto.
Wskazówka: Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wynagrodzenia brutto, ale nie jest ona bezpośrednio kosztem pracodawcy, gdyż jest odliczana od wynagrodzenia brutto pracownika. Podobnie zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona obliczana według skali podatkowej, zależna od wysokości wynagrodzenia, ale nie jest kosztem dodatkowym, a potrącanym z wynagrodzenia.

Koszt zatrudnienia pracownika 2024. Kto ile płaci? 

Wszystkie te składniki razem składają się na całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku, który jest zazwyczaj znacznie wyższy niż samo wynagrodzenie netto, które otrzymuje pracownik. Kwota brutto wynagrodzenia to kwota, którą pomniejsza się o niektóre kwoty po stronie pracownika (np. ubezpieczenie zdrowotne), oraz od której wylicza się dodatkowe koszty ponoszone przez pracodawcę.

Rodzaj składki

Finansowana przez pracownika

Finansowana przez pracodawcę

Razem

Emerytalna

9,76%

9,76%

19,52%

Rentowa

1,50%

6,50%

8%

Zdrowotna

9%

9%

Chorobowa


2,45%

2,45%

Wypadkowa


od 0,67% do 3,33%

od 0,67% do 3,33%

Fundusz Pracy


2,45%

2,45%

FGŚP

0,10%

0,10%

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0083#6

Czy to wszystko? Koszty zatrudnienia pracownika 2024 – pozostałe kwoty

Pośrednie koszty zatrudnienia pracownika to koszty, które nie są bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę, ale z utrzymaniem pracownika w firmie i zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz rozwoju zawodowego. Mogą to być:

 1. Szkolenia i badania lekarskie, np. przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz koszty badań lekarskich, które są wymagane przed zatrudnieniem pracownika lub okresowo w trakcie zatrudnienia.
 2. Przeszkolenie pracownika i wdrożenie w struktury firmy. Chodzi o czas i zasoby poświęcone na przyuczenie nowego pracownika do jego roli w firmie oraz zapoznanie go z procedurami i strukturą organizacyjną.
 3. Przygotowanie stanowiska pracy. Koszty związane z zakupem niezbędnego sprzętu, mebli, narzędzi pracy oraz adaptacją lub wyposażeniem miejsca pracy zgodnie z wymaganiami i potrzebami pracownika. A skoro o tym mowa – zobacz nowe wymogi BHP.
 4. Koszty związane z nieobecnościami pracownika. To koszty związane z wynagrodzeniem za czas urlopu (20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy pracownika), chorobowego (pierwsze 33 dni), a także ewentualne koszty wynikające z konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika.
 5. Benefity pracownicze. Dodatkowe świadczenia i usługi oferowane pracownikowi przez pracodawcę jako część pakietu wynagrodzenia, np. prywatna opieka medyczna.

Te pośrednie koszty zatrudnienia są istotne dla firm, ponieważ wpływają na ogólne koszty utrzymania pracowników oraz ich motywację do pracy. Benefity mogą też wpływać na zwiększenie retencji.

Podsumujmy:

 • Koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wyniesie odpowiednio ok. 5110,76 zł od stycznia do czerwca i 5180,64 zł od lipca.
 • Całkowity koszt zatrudnienia pracownika obejmuje wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 1.5 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia Międzynarodowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pełniąc rolę Marketing Managera w BrainSHARE IT (producenta SaldeoSMART) z pasją podchodzi do analizy danych i automatyzacji marketingu. W swojej karierze, zdobyła bogate doświadczenie w różnych aspektach marketingu, aktualnie zarządza strategią marketingową SaldeoSMART.
Poprzedni
Jak wskoczyć w odpowiednie buty, czyli o budowaniu odporności psychicznej księgowych
Następny
Zyskaj pełny obraz należności i zobowiązań z SaldeoSMART

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *