SaldeoPULPIT to aplikacja do automatycznego przekazywania
skanów do SaldeoSMART
Nie musisz logować się do SaldeoSMART i ręcznie dodawać plików. SaldeoPULPIT automatycznie pobiera skanowane pliki z dokumentami z komputera i przekazuje je do odczytywania w SaldeoSMART.
Zobacz jakie to proste!
Przejdź do:
1. Instalacja 2. Pierwsze uruchomienie 3. Jak działa SaldeoPulpit 4. Aktualizacje
SaldeoPULPIT Instalacja
Jak zacząć
Po Kliknięciu „Pobierz” otworzy się okno, umożliwiające zapisanie instalatora aplikacji SaldeoPULPIT na komputerze (Pobrane lub inny domyślny folder). W niektórych wersjach programu antywirusowego Avast może pojawić się błedne ostrzeżenie o podejrzanym pliku - należy na czas pobierania wyłaczyć ochronę Avast.
Po zapisaniu na dysku komputera instalatora aplikacji SaldeoPULPIT, należy go uruchomić, klikając na ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać "Uruchom jako administrator".
Aby przejść do instalacji SaldeoPULPIT prosimy kliknąć przycisk „Dalej”.
Licencja
Aby zainstalować aplikację SaldeoPULPIT na komputerze należy zapoznać się z treścią licencji i zaakceptować ją klikając „Zgadzam się”.
Miejsce instalacji
Kolejnym etapem jest wybór miejsca instalacji SaldeoPULPIT. Domyślnie aplikacja jest instalowana na dysku C w folderze „Program Files”, ale można wskazać inne miejsce klikając „Przeglądaj” i wybierając inny folder docelowy. Po wyborze folderu docelowego należy kliknąć „Zainstaluj”.
Koniec instalacji
Po zakończeniu pracy kreatora pojawia się okno informujące, że aplikacja SaldeoPULPIT została zainstalowana. Kliknięcie „Zakończ” pozwala na rozpoczęcie uruchamiania aplikacji na komputerze. Aplikacja jest uruchamiana automatycznie zawsze przy włączeniu komputera.
Pierwsze uruchomienie
Kolejnym etapem instalacji SaldeoPULPIT na komputerze jest skonfigurowanie ustawień. Po kliknięciu „Prawym klawiszem myszy” na ikonę SaldeoPULPIT, przechodzi się do logowania.
W oknie logowania należy wpisać Nazwę użytkownika (login) oraz swoje hasło w SaldeoSMART.
Po wpisaniu loginu i hasła, należy kliknąć „Zaloguj”.
Na pasku zadań pojawi się ikona aplikacji SaldeoPULPIT w kolorze czerwonym z informacją, że brak ustawień i trzeba je zmienić. Pole „Ścieżka” jest puste, co oznacza, że należy wybrać folder, który będzie monitorowany przez SaldeoPULPIT. W tym folderze będą zapisywane skany dokumentów, przeznaczonych do odczytywania w SaldeoSMART.
Po kliknięciu „Wybierz folder” należy wskazać odpowiedni folder i kliknąć „Otwórz”.
WAŻNE! Zalecamy, aby na potrzeby aplikacji SaldeoPULPIT stworzyć dedykowany folder, wyłącznie w celu odbierania skanów przeznaczonych do SaldeoSMART.
WAŻNE! Wybrany folder musi być pusty. Każdy Użytkownik SaldeoSMART musi mieć swój indywidualny folder.

Przykład:
1. Użytkownik wybiera na skanerze własny profil.
2. Zeskanowane dokumenty zostaną zapisane w folderze danego użytkownika (na dysku jego komputera lub na dysku wspólnym).
3. Aplikacja SaldeoPULPIT monitoruje powyższy folder ze skanami.
4. Skany są automatycznie przekazywane do SaldeoSMART i odczytywane.
WAŻNE: Dwóch użytkownik nie może wskazywać tego samego folderu.
Jeśli wskazany zostanie folder, który posiada wewnątrz pliki, to pojawi się informacja, aby wybrać inny folder.
Po wskazaniu odpowiedniego folderu, w którym będą zapisywane skany dokumentów, należy zapisać ustawienia.
Po poprawnym skonfigurowaniu ustawień, na pasku zadań pojawi się ikona SaldeoPULPIT w kolorze niebieskim, z informacją, że aplikacja została uruchomiona poprawnie.
Jeśli na etapie wyboru folderu ze skanami zapisano ustawienia bez wskazania jego ścieżki, to aplikacja uruchomi się, ale będzie nieaktywna. Po najechaniu kursorem na ikonę pojawi się informacja, jaki jest błąd. Aby móc przejść dalej należy wybrać folder i zapisać ustawienia.
Gdy aplikacja została uruchomiona poprawnie, to klikniecie w ikonę na pasku zadań wyświetli menu:
Ustawienia – pokazuje ustawienia SaldeoPULPIT, czyli informację, jaki folder jest monitorowany
Wyloguj – użytkownik jest wylogowany z aplikacji
Uruchom Saldeo – użytkownik otwiera SaldeoSMART przez stronę www
O Programie – wyświetla informacje o wersji aplikacji
Wyłącz aplikację – aplikacja jest wyłączona i folder przestaje być monitorowany.
Jak działa SaldeoPULPIT.
SaldeoPULPIT pozwala na szybkie przekazywanie do odczytywania plików z dokumentami, bez konieczności logowania się do SaldeoSMART. Po zeskanowaniu faktur, plik ze skanera trafia do monitorowanego przez SaldeoPULPIT folderu.
Po chwili na ikonie na pasku zadań pojawia się komunikat, informujący o ilości plików, które zostały przesłane do rozpoznawania. Jednocześnie w monitorowanym folderze pojawia się folder „wyslane”, do którego zostanie przeniesiony plik, który przesłano do rozpoznawania.
Aktualizacje
Jeśli jest dostępna aktualizacja SaldeoPULPIT, przy ikonie na pasku zadań pojawi się komunikat, o dostępności nowej wersji.
Po kliknięciu na ikonę przyciskiem myszki rozwija się menu, w którym jest dostępna nowa opcja – Aktualizuj. Aby zaktualizować dostępną wersję należy kliknąć w tę pozycję.
Po kliknięciu Aktualizuj rozpoczyna się pobieranie aktualizacji SaldeoPULPIT.
Podczas instalowania aktualizacji, aplikacja SaldeoPULPIT musi być wyłączona.
Aby móc zaktualizować aplikację należy rozwinąć menu (klikając przyciskiem myszki w ikonę na pasku zadań) i wyłączyć aplikację, a następnie zamknąć komunikat.
Aplikacja automatycznie się zaktualizuje i ponownie uruchomi dla tego Użytkownika, który przed aktualizacją był zalogowany.
Pobierz SaldeoAgent
Copyright © 2021 BrainSHARE IT sp. z o.o. All rights reserved