FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów
Co to jest SaldeoSMART?
SaldeoSMART to innowacyjna aplikacja online, która odczytuje zeskanowane dokumenty papierowe lub wygenerowane elektronicznie faktury w PDF i pobiera z nich następujące informacje, tj. numer faktury, dane kontrahenta, datę wystawienia, sprzedaży czy zapłaty oraz rejestr VAT. Pozwala to na wyeksportowanie faktur do pliku i jego import w programie księgowym, jakiego używa dane biuro rachunkowe czy firma.
Na czym opiera swoje działanie SaldeoSMART?
SaldeoSMART korzysta z mechanizmów OCR (Optical Character Recognition), które służą do rozpoznawania znaków w plikach graficznych. Dzięki temu jest w stanie znaleźć i odczytać dane zawarte w skanie faktury, bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów proces przetwarzania dokumentu jest szybki i skuteczny.
W jakiej formie dostępna jest aplikacja SaldeoSMART?
SaldeoSMART to aplikacji dostępna w dwóch modelach:
  • online w modelu SaaS (Software as a Service) – aplikacja jest utrzymywana na serwerach Firmy BrainSHARE IT Sp. z o. o.,
  • lokalnej – instalowanej na serwerach należących do Firmy.
Czego wymaga instalacja SaldeoSMART?
SaldeoSMART to aplikacji dostępna online, dzięki czemu nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji, inwestycji w sprzęt komputerowy czy drogie serwery. Wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
Czy aplikacja SaldeoSMART jest bezpieczna?
Dokładamy wszelkich starań aby gromadzone w SaldeoSMART dane były w pełni zabezpieczone, a w szczególności:
  • dane w aplikacji są szyfrowane przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i dzięki temu nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby,
  • wyłącznie użytkownik ma dostęp do swoich danych - za pomocą indywidualnego loginu i hasła do konta,
  • aplikacja jest zabezpieczona przed ewentualną utratą danych użytkownika – zabezpieczenie polega na codziennym wykonywaniu kopii zapasowych danych,
  • budynek i urządzenia (serwery), na których przechowywane są dane użytkowników są klimatyzowane, zabezpieczone w monitoring na wypadek kradzieży, czujniki pożaru oraz zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w postaci zasilania serwera z podtrzymaniem bateryjnym oraz generatorowym.
Jak można zobaczyć jak wygląda SaldeoSMART?
Wystarczy skontaktować się z nami (telefonicznie lub mailowo). System SaldeoSMART można poznać poprzez:
  • bezpośrednią prezentację w siedzibie firmy,
  • telefoniczną rozmowę pokazową podczas, której działanie systemu zostanie zaprezentowane na koncie demonstracyjnym.
Jak rozpocząć korzystanie z SaldeoSMART?
Rozpoczęcie korzystania z pełnej funkcjonalności systemu możliwe jest po podpisaniu umowy na niewyłączną licencję oprogramowania. W tym celu zapraszamy do kontaktu.
Jakie faktury są obsługiwane przez SaldeoSMART?
W tym momencie obsługiwane są faktury VAT i rachunki sprzedażowe oraz kosztowe wystawione w języku polskim. Faktury mogą mieć jedną lub wiele stron.
System nie obsługuje faktur wypisanych ręcznie.
Odczytywane są także faktury zagraniczne (angielskie, niemieckie, włoskie), planowane jest także odczytywanie faktur z innych krajów.
Jak obliczana jest opłata za korzystanie z SaldeoSMART?
Opłata licencyjna uzależniona jest od ilości odczytywanych miesięcznie dokumentów. W zależności od zdeklarowanej ilości konto jest zasilane odpowiednią ilością kredytów. 1 kredyt pozwala na odczytanie 1 strony dokumentu.
Jak mogę doładować kredyty?
Po zalogowaniu się do Panelu aplikacji należy wejść w zakładkę Kredyty.
Znajduje się tam informacja o ilość obecnie posiadanych kredytów oraz dane do przelewu, na który należy wpłacić opłatę za kolejne kredyty. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto aplikacji kredyty są automatycznie doładowywane.
Jak ustawić skaner, aby dokumenty były poprawnie zeskanowane?
Ustawienia skanera mają istotny wpływ na możliwości odczytania danych z dokumentu. W zależności od posiadanego sprzętu zestaw ustawień może być różny. Jednak standardowo zalecamy następujące parametry: rozdzielczość 300dpi, ostrość: max, kolor: pełen kolor, zaciemnienie: max, jasny oryginał, usuwanie tła: standard.
Czy mogę zrezygnować?
Tak. Wystarczy wysłać (mailowo lub pocztą) wypowiedzenie.
Copyright © 2020 BrainSHARE IT sp. z o.o. All rights reserved