Cennik Pakietów SaldeoSMART dla Biur rachunkowych
Pakiet SaldeoSMART
Nazwa funkcji
Odczytywanie Dokumentów
Obieg
Dokumentów
Komunikacja
z Klientem
Panel
Pracownika
Zarządzanie
Biurem
moduł odczytywania faktur (OCR faktur)
*
*
*
dostęp do programu w języku angielskim
*
elektroniczne archiwum dokumentów
*
nadawanie kategorii księgowych dla dokumentów
*
nadawanie wymiarów dla dokumentów
*
załączniki do dokumentów
*
generowanie elektronicznych przelewów
*
zaawansowana wyszukiwarka dokumentów
*
SaldeoPULPIT
(automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
*
podgląd faktury w programie księgowym
*
raporty analityczne dla dokumentów
opcja
*
dodatkowe typy dokumentów Umowa, Pismo, Proforma
domyślny obieg faktur dla dokumentów
konfiguracja indywidualnego obiegu dokumentów
tworzenie grup Użytkowników i nadawanie im uprawnień
logowanie zmian dla dokumentów
tworzenie własnych typów dokumentów
moduł do fakturowania dla Klientów biura
kontrola płatności faktur sprzedaży
wyszukiwarka faktur/ rachunków
pobieranie faktur do JPK_FA
elektroniczne archiwum dokumentów kadrowych (e-akta)
wystawianie dokumentów KP, KW
generowanie Raportów Kasowych
przesyłanie rozliczeń księgowych
kontrola płatności podatków i ZUS
dodawanie i przeglądanie zaliczek i wydatków wg uprawnień
akceptowanie zaliczek i wydatków zgodnie z uprawnieniami
tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków zgodnie z uprawnieniami
generowanie rozliczeń zaliczek i wydatków do PDF
komunikacja po API
tworzenie zadań wewnątrz biura dla pracowników
tworzenie zadań cyklicznych
kanał komunikacji z Klientami (wysyłanie pytań, zadań)
logowanie czasu pracy oraz historii zmian dla zadań
nadawanie priorytetów na liście zadań
raporty dotyczące czasu pracy
* Dla Pakietu Obieg Dokumentów wymagany jest zakup Pakietu Odczytywanie dokumentów w dowolnej wersji.
Copyright © 2020 BrainSHARE IT sp. z o.o. All rights reserved