Aplikacja mobilna SaldeoSMART dla instalacji lokalnych

System Android

Pobierz aplikację mobilną dla Twojej wersji* programu SaldeoSMART.
Dla SaldeoSMART do wersji 2.58 – aplikacja mobilna wersja 1.15.0
– wersja najnowsza
Dla SaldeoSMART do wersji 2.48 – aplikacja mobilna wersja 1.9.0

* wersję programu SaldeoSMART można sprawdzić na stronie logowania,
najeżdżając kursorem na logo lub po zalogowaniu się do programu w prawym
dolnym rogu.

 

Na filmie poniżej zobaczysz instrukcję, jak zainstalować aplikację mobilną SaldeoSMART na urządzeniach z oprogramowaniem Android.
Opis jest także zamieszczony w instrukcji obsługi.