Aplikacja mobilna SaldeoSMART dla instalacji lokalnych

System Android

Pobierz aplikację mobilną dla Twojej wersji* programu SaldeoSMART.

Dla SaldeoSMART do wersji 10.1.10 – aplikacja mobilna wersja 1.31.0 – wersja najnowsza
Dla SaldeoSMART do wersji 4.0 – aplikacja mobilna wersja 1.27.1

* wersję programu SaldeoSMART można sprawdzić na stronie logowania,
najeżdżając kursorem na logo lub po zalogowaniu się do programu w prawym
dolnym rogu.

 

Na filmie poniżej zobaczysz instrukcję, jak zainstalować aplikację mobilną SaldeoSMART na urządzeniach z oprogramowaniem Android.
Opis jest także zamieszczony w instrukcji obsługi.

 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl